Fitforlife – en unik studie om fysisk aktivitet och dess påverkan vid psykossjukdom

Twitch Health ska de kommande två åren arbeta tillsammans med forskare på Karolinska Institutet i ett unikt forskningsprojekt som vänder sig till patienter inom den psykiatriska öppenvården i Sverige. Studien har av KI namngetts till Fitforlife och är en studie om fysisk aktivitet och dess påverkan vid psykossjukdom.

Vad handlar Fitforlife-studien om?

Fitforlife handlar om att låta individer med schizofreni träna som en del i behandlingen. Målet med forskningen är att visa att fysisk träning har en biologisk effekt på inflammatoriska markörer, riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom och givetvis kondition. Personer med psykos dör i genomsnitt 15-20 år tidigare och främsta orsaken är hjärt- och kärlsjukdom. Forskarna vill även visa att allmän funktionsförmåga och kognition förbättras då nedsatt kognition ofta hör till psykossjukdom och medför svårigheter för individen att studera och arbeta.

Twitch uppdrag

I studien kommer patienter utbildas till träningsledare, för att sedan leda cirkelträning för andra patienter på öppenvårdsmottagningar runt om i landet. Forskningsstudien är unik i sitt slag och banbrytande då man aldrig tidigare låtit patienter träna andra patienter och inte heller erbjudit målgruppen denna typ av träningsupplägg som del i behandlingen. Twitch Health uppdrag är att utbilda patienter till träningsledare och erbjuda support kring tränings- och ledarrelaterade frågor.

”- Alla professioner har sitt tankesätt och Twitch Health bidrar med något unikt i vår studie som riktar sig till personer som drabbats av mycket allvarlig psykisk sjukdom. Att enbart få fokusera på det friska är en viktig del av återhämtningsprocessen och ger hopp för framtiden”, säger Yvonne Forsell, Professor vid Karolinska Institutet.

Så passar uppdraget Twitch

”- Twitch Health grundsyn är att se alla människors potential och bygga på de möjligheter som varje individ har. I Fitforlifestudien får vi möjligheten att gör precis detta hos en målgrupp som drabbats av psykisk sjukdom. Det finns mycket stor potential i att arbeta för att öka fysisk aktivitet hos denna målgrupp. Om vi kan öka fysisk aktivitet är vi övertygade om att även öka livskvalitet och upplevd hälsa. Därefter kanske fler kan komma i sysselsättning genom arbete eller studier vilket är en uppenbar vinst för individen men även såklart för samhället. Twitch Health team är väldigt stolta över att få vara en del av detta unika uppdrag och ser fram emot att göra verklig skillnad och att generera viktig kunskap i denna forskningsstudie”, säger Fredrik Karlsson, vd Twitch Health

Ekonomiskt stöd

Studien stöds ekonomiskt av vetenskapliga forskningsråd (FORTE, Vetenskapsrådet) och patientorganisationerna Schizofreniförbundet och RSMH

Frågor och kontakt angående studien

För frågor om forskningsstudien, välkommen att kontakta Anneli Wallström Söderbom, projektledare Twitch Health Capital AB, anneli.soderbom@twitch.se

 

    Vill du ha mer info?

    Meny