Fredrik Karlsson, partner Twitch

Fredrik Karlsson, VD Twitch Health talar på & modererar ”Hälsofrämjande Arbetsplatser”

På konferensen ”Hälsofrämjande Arbetsplatser” den 11-12 september 2018 kan du lyssna till Fredrik Karlsson, Twitch Health VD som modererar konferensen samt ger ett expertanförande. Fredrik pratar om hur en organisation kan gå från friskvårdsbidrag och isolerade hälsoundersökningar till ett målorienterat och framgångsrikt hälsoarbete med fokus på att nå hela organisationen.

Lär av expertanföranden och praktikfall

På konferensen som går i Stockholm lär du av både expertanföranden och praktikfall med talare som Anders Hansen (överläkare), Eva Vingård (professor emeritus i Arbets- och miljömedicin), Lena Nordin (HR-direktör, Björn Borg), Torbjörn Eriksson (vd och grundare Tenant & Partner) och många fler.

Mer information om konferensen finner du här.

    Vill du ha mer info?

    Meny