Man i t-shirt på gym

Hälsa och wellbeing – därför är det så hett i fastighetsvärlden

För att attrahera de bästa bolagen behöver kommersiella fastighetsägare göra precis som företagen: sätta medarbetarna i fokus. Vad de vill ha? Hälsa och balans i livet.

Inom kommersiella fastigheter har affärerna länge drivits av investerarna, av dem som skjuter till pengarna, helt enkelt. De senaste årtiondenas ökade klimatkrav på fastigheter har drivits fram av investerare i kombination med skärpta krav från myndigheter.

Människan i fokus

Det stora skiftet på senare tid är att kommersiella fastighetsbolag allt mer tvingas sätta människan i fokus. Efterfrågan på tjänster kring hälsa och wellbeing har växt fram från ett annat håll och kommer i första hand från företagen och deras medarbetare.

Ohälsa och sjukskrivningar kostar enorma summor för företagen. Dessutom är konkurrensen om de bästa medarbetarna stenhård. Eftersökta yrkesgrupper är medvetna och ställer höga krav på sina arbetsgivare. 

Pension och friskvård räcker inte längre

Det kan gälla socialt ansvarstagande, företagskultur och balans mellan hälsa och fritid. De så kallade millennials som är födda under 80- och 90-talen nöjer sig inte med friskvårdsbidrag och pensionssparande. De vill se sin arbetsgivare ta ansvar på ett större plan, såväl för medarbetarna som för samhället i stort.

Fysiska krav på fastigheter

För fastighetsbolagen ställer det här naturligtvis krav på fysiska aspekter av fastigheterna, som klimatsmarta materialval och ljus, ventilation och akustik med människan i fokus. Naturligt ljus och ren luft bidrar både till fysisk hälsa och stärker kognitiva förmågor som moderna kontorsarbetare behöver.

Fötter går uppför trappa inomhus

Ökad efterfrågan på hälsotjänster

Men det handlar också om att underlätta för människorna som tillbringar tid i fastigheten att få ihop livspusslet och att värna balansen mellan jobb och fritid. Den arbetsgivare som underlättar för sina anställda att träna och ta hand om den fysiska och mentala hälsan på eller nära jobbet får inte bara mer produktiva medarbetare. De får också medarbetare som fortfarande har energi och ork kvar till vänner, familj och fritid när de lämnar arbetet. 

Medarbetare som stannar – en god investering

Idag har företagen förstått att just det ligger i deras eget intresse. När de väl har hittat de där hett eftertraktade talangerna är det inte någon vidare strategi att låta dem jobba sig till utmattning. Det bidrar varken till produktiviteten eller företagskulturen, för att inte tala om de höga kostnaderna för ständiga nyrekryteringar. Nöjda medarbetare däremot, som trivs på jobbet och stannar länge är en otroligt bra investering.

Hälsotjänster som passar ett servicekoncept

Det här är några exempel på hälsotjänster ett fastighetsföretag kan erbjuda i ett servicekoncept:

  • Företagsgym
  • Personliga tränare, naprapater, fysioterapeuter, hälsocoacher och dietister
  • Företagsmassage
  • Naprapattjänster
  • Inspirerande hälsoprogram, fysiskt och digitalt
  • Aktivitetsutmaningar för den fysiska, sociala och mentala hälsan
  • Stöd med livsstilsförändringar
  • Regelbundna föreläsningar om hälsa i vardagen  

När det fungerar som allra bäst är det win-win för alla involverade. För att nå dit behöver du ställa krav på din servicepartner. Så här vet du att du har valt fel servicepartner eller operatör

Meny