Healthy Business, 19 oktober några reflektioner

Vad är Healthy Business?

Healthy Business är en årligt återkommande konferens/mötesplats som besöks av ledare, HR, aktörer inom hälsa och andra intressenter med gemensamt intresse kring hälsa i allmänhet och företagshälsa i synnerhet.  Konferensen som ordnas av Euro Accident gick av stapeln den 19 oktober och hade i år 630 anmälda enligt dagens moderator, Ola Ahlvarsson som också är känd som entreprenör och numer styrelseordförande i Result.

Vi bevakade Healthy Business och ger här en kort sammanfattning genom att lyfta fram några ord och bilder från dagens programpunkter. Allt nedan är våra tolkningar och ska inte uppfattas som exakta citat.

Ola Ahlvarsson hälsar välkommen

Ola Ahlvarsson, energifylld moderator hälsade deltagarna välkomna och satte agendan med en rad frågeställningar kring; AI, digitalisering, normer (och kränkningar) på arbetsplatsen, ålderismen, uppgraderade människor med mera.

Ola Ahlvarsson, moderator

 

Selina Millstam, Ericsson och Per Hugander, SEB

Selina Millstam på frågan, vad är mest spännande just nu: Hur kan vi använda digitala sociala nätverk för att skapa ett ledarskap som är inkluderande, etiskt och autentiskt?

Per Hugander på frågan, vad är mest spännande just nu: Influerad av besök på MIT svarade Per att han fått anledning att ifrågasätta den tidigare ”sanningen” att det tar lång tid att förändra (företags)kultur. Finns nu teorier som pekar på att det med rätt ledaragerande går det betydligt fortare att förändra kulturen på ett företag än man tidigare trott.

Selina Millstam Chef Talent Management Ericsson, Per Hugander Head of leadership and organizational development, SEB och Ola Ahlvarsson, moderator

 

Cissi Elwin vill minska stigmatisering av ohälsa

Cissi Elwin sammanfattar ett varmt, personligt och inspirerande samtal med att vi behöver arbeta för att minska stigmatisering av psykisk ohälsa, få in rörelse i vardagen och göra hälsa till något för alla.

Cissi Elwin, chefredaktör tidningen Chef, Ola Ahlvarsson, moderator

 

Robin Farmanfarmaian – vad är nytt i Silicon Valley?

Robin ger en snabb uppdatering om vad som händer i Silicon Valley och världen inom med tech. Hon talar om microber, VR för att bota PTSD, fobier med mera, hur vi kommer att slippa transplantationer och istället odla fram organ från stamceller med mera. Lär mer här: http://thepatientceo.com/.

Robin Farmanfarmaian, entrepreneur in tech and med tech (via video) och Ola Ahlvarsson, moderator

 

Glenn Bilby scannar Ola Ahlvarsson

Glenn demonstrerar en kroppsscanner som ritar upp den i 3D och visar obalanser som kan användas i skadeprevention.

Glenn Bilby, Qinematic och Ola Ahlvarsson

 

Veronica Hedenmark om vikten av att hitta livets puls

Veronica Hedenmark, entreprenör och grundare av flertal företag sammanfattar ett inspirerande samtal med Ola och tipsar deltagarna om att hitta livets puls. Denna puls liknar en EKG-kurva, det går upp och ner, vilket är helt normalt. Värsta scenariot är om det är rakt, det betyder nämligen att du är död. Den sammanfattningen drog dagens kanske största skrattsalva från publiken.

Veronica Hedenmark, entreprenör och grundare flera företag bla VH assistans samt Ola Ahlvarsson, moderator

 

Marie Fristedt och Anders Johren om hälsoindex

Marie Fristedt, produktchef hälsa Euro Accident och Anders Johrén, grundare Nyckeltalsinstitutet uppdaterade deltagarna om hälsans ROI, hälsoindex och vikten av att räkna på hälsa.

Marie Fristedt, Euro Accident och Anders Johrén, Nyckeltalsinstitutet

 

Isabella Löwengrip mot internationell expansion

Isabella Löwengrip, entreprenör på frågan vad som är mest spännande just nu: Att ta sig an en internationell expansion och att peppa kvinnor att göra en liknande resa. Isabella delar också klokt värdet av att vara rädd om sin energi. Om Isabella var VD för ett företag med 200 000 anställda skulle hon hjälpa de anställda att få ihop sitt liv med familj och jobb.

Isabell Löwengrip, entreprenör och Ola Ahlvarsson, moderator

 

Teemu Arina förklarar biohacking

Teemu Arina förklarar att biohacking handlar om att optimera hälsa, välbefinnande och prestation genom livet. Teemu betonar vikten av prevention och att hälsovården behöver förändras till förmån för detta.

Teemu Arina, entreprenör och författare samt Ola Ahlvarsson, moderator

 

Johan Staël von Holstein betonar vikten av prevention

Johan delar öppet och med humor flera intressanta reflektioner och historier. Han skruvar citatet ”If you think competence is expensive, consider incompetence” och använder det inom hälsa; ”If you think health is expensive, consider ill health”. Detta citat bottnar i slutsatsen att preventiva åtgärder är nödvändiga för att hantera mänskligt lidande och skenande sjukvårdskostnader för samhället.

Johan Staël von Holstein, entreprenör

 

Take home message Healthy Business 2017

Många av talarna vid konferensen pratar om att hitta sitt varför som individ och för organisationer att berätta varför de existerar. Detta skapar motiv och drivkraft och lockar till sig de människor som tror på samma sak. Johan Stael von Holstein berättar att den som gör det den vill göra är vinnare, att hitta sitt varför.

Det budskap vi som uppfattar allra mest aktuellt för gäster och talare, trots olika bakgrund och ingångsvinklar är vikten av tidiga insatser. De flesta använder ordet prevention i betydelsen att förebygga ohälsa. Detta för att minska lidande och kostnader för individ, företag och samhälle.

Den fråga som inte direkt besvaras är hur vi får människor och organisationer att ändra beteende. Det skulle också vara intressant att prata mer om att främja hälsa, dvs stärka friskfaktorer till skillnad från att undanröja risker. Vi ser fram emot att diskutera denna fråga i olika sammanhang framöver.

Vi tackar Euro Accident för en mycket inspirerande och spännande dag likväl som de deltagare vi minglade med under Healthy Business. Låt oss fortsätta arbetet för en hälsosam, lönsam och hållbar business.

 

Meny