Hur påverkar matvanorna under jul och nyår vikten över ett helt år?

Viktökning under högtider har länge varit ett hett ämne att skriva om i media och är just nu extra aktuellt inför jul- och nyårshelgen. Frågan är om det finns några vetenskapliga bevis för att vi ökar i vikt över ett år bara för att vi äter mer under högtider?

År 2000 gjordes den första vetenskapliga studien som undersökte hur stor viktökningen är under högtider på vinterhalvåret [1]. Det visade sig att högtider under vinterhalvåret står för i genomsnitt 0.4-0.7 kg viktökning per individ årligen. Detta är tillräckligt för att förklara stora delar av den fetmaepidemi vi ser i t.ex. USA. Så mycket som 52 % av den totala årliga viktökningen i befolkningen sker under endast 12 % av året. Figuren nedan visar viktökning i kg för olika perioder av året och vi ser tydligt att det är under högtiderna på vinterhalvåret som befolkningen går upp mest under året [2].

 

viktökning högtider

 

Det verkar dessutom som att de som redan är överviktiga är de som ökar mest i vikt under högtider på vinterhalvåret vilket illustreras väl i figuren nedan från samma studie.

 

viktökning högtider 2

Enligt statistiska centralbyrån har vi i Sverige likt USA en årlig viktökning i befolkningen på ungefär 0.5 kg per individ. Även om fenomenet med viktökning under högtider på vinterhalvåret inte undersökts i Sverige är det rimligt att anta att det ser liknande ut som i USA. Utifrån detta kan vi alltså dra slutsatsen att det finns en överhängande risk att gå upp i vikt på grund av ohälsosamt ätande under vinterhögtider.

Generellt sett strävar kroppen efter energibalans och har funktioner som reglerar överskott av energi (som skapar viktuppgång), både kortsiktigt och långsiktigt. Exempelvis är mättnad ett kortsiktigt reglage för kroppen att hindra en från att äta för mycket. Mättnadsresponsen av en måltid är dock relativt enkel att påverka och faktum är att det sätt man ofta äter på under högtider gör det svårt att känna mättnad vilket kraftigt ökar risken för att skapa ett energiöverskott. [3]

Exempel på ätbeteenden som ökar aptiten och minskar mättnaden:

 • Äta tillsammans med andra
 • Äta lättuggad mat
 • Många olika livsmedel och maträtter att välja mellan – ”bufféeffekten”
 • Dricka energirik dryck

Dessa ätbeteenden känner många av oss igen från våra vinterhögtider och kan vara en del av förklaringen till varför vi på befolkningsnivå ökar i fettmassa under just denna tid på året. Om man vill undvika att gå upp i vikt på grund av hur man äter under den kommande jul- och nyårshelgen kan det vara bra att vara extra medveten.

Tips på enkla sätt att äta hälsosammare under högtiderna kommer nästa vecka!

Daniel Berglind, PhD

Referenser:

 1. Yanovsk Schoeller, D.A., The effect of holiday weight gain on body weight. Physiol Behav, 2014. 134: p. 66-9.i.
 2. J.A., et al., A prospective study of holiday weight gain. N Engl J Med, 2000. 342(12): p. 861-7.
 3. De Castro, J.M., Eating behavior: lessons from the real world of humans. Nutrition, 2000. 16(10): p. 800-13.

 

 

  Vill du ha mer info?

  Meny