Marcus Lager, ny partner på Twitch

Twitch har nöjet att presentera Marcus Lager som ny delägare i Twitch. Marcus har sedan tidigare bakgrund inom såväl företagshälsovård som träningsindustri och började sitt arbete på Twitch 2011 som teamleader. Därifrån gick han snabbt vidare in i ledningsgruppen, affärsområdeschef och senast vice VD med ansvar för administration och personal. Twitch har de senaste åren utvecklats på ett mycket bra sätt och Marcus bidrag till detta har varit stort.

”Vi är glada och stolta över att Marcus Lager valt att bli partner på Twitch. Det engagemang och den drivkraft som Marcus visar är rakt igenom genuin. Han brinner för att förändra marknaden, göra verklig skillnad för människors hälsa och för att såväl företag som samhälle ska sluta slösa pengar på slentrianmässiga hälsoinsatser. Marcus åstadkommer resultat genom glöd, starkt ledarskapsfokus med tro på individens eget ansvar, helgjutna värderingar, handlingskraft, uthållighet och en förmåga att kombinera vision med här och nu. Vi hälsar Marcus välkommen som partner och ser fram emot en spännande resa som precis har börjat.” Fredrik Karlsson, VD och medgrundare Twitch.

Marcus Lager, vVD och partner säger: ”Det är med en stor portion av upprymdhet, ödmjukhet och tillförsikt som jag valde att kliva på delägarskapet i Twitch Health Capital . Bolagets värderingar och målsättningar är helt i linje med mig och det har varit en spännande resa från att jag tillträdde som teamleader 2011. Mycket har hänt under den tiden, och Twitch kommer nu ta nästa stora kliv i att ta ytterligare marknadsandelar i en icke fungerande hälsomarknad. Min absoluta tilltro till vår affärsidé, affärsmodell och affärsutveckling gör detta nytillträdda delägarskap till en ynnest. Jag vill passa på att tacka de båda delägarna för denna möjlighet och övriga kollegor.”   

Kontakt

Marcus Lager, +46 73 625 03 65, marcus.lager@twitch.se

Fredrik Karlsson, +46 70 453 41 86, fredrik.karlsson@twitch.se

    Vill du ha mer info?

    Meny