Länsförsäkringar AB är en av Sveriges mest hälsosamma arbetsplatser

I Nyckeltalsinstitutets undersökning kring faktiska arbetsvillkor vinner Länsförsäkringar AB priset ”bäst hälsoindex” med näst högst poäng av alla deltagande företag. Länsförsäkringar AB får dessutom det bästa resultatet för en hel organisation, samtliga avdelningar inräknade. Undersökningen har kartlagt hälsoläget bland totalt 250 000 anställda på 102 svenska företag och organisationer.

Twitch Health har sedan många år varit Länsförsäkringar ABs partner inom hälsa/friskvård. Du kan läsa mer om samarbetet här.

”Det är väldigt roligt att även på det här viset se resultatet av Länsförsäkringar ABs långsiktiga arbete med hälsa och friskvård. Redan på senare delen av 90-talet omnämndes Länsförsäkringar AB i litteratur kring hälsopromotion och då som ett gott exempel på hur företag framgångsrikt kan arbeta med hälsa. Idag har vi på nära håll, i egenskap av partner inom hälsa, fått se resultatet av det långsiktiga hälsoarbetet. Att Länsförsäkringar AB idag belönas som pristagare för ”bäst hälsoindex” är väldigt roligt. Stort grattis från oss på Twitch Health!” Fredrik Karlsson, vd Twitch Health

Länsförsäkringar AB i framkant jämfört med aktörer i finansbranschen

Jämfört med övriga aktörer i finansbranschen ligger Länsförsäkringar AB enligt undersökningen långt fram, särskilt när det gäller lågt antal upprepade sjukfall lägre korttidssjukfrånvaro, stödjande strukturer i vårt arbetsmiljö- och hälsoarbete och vår satsning på friskvård.

Läs den fullständiga pressinformationen: Länsförsäkringar AB är en av Sveriges mest hälsosamma arbetsplatser.

Mer information och kontakt

Fredrik Karlsson, vd Twitch Health på +46 70 453 41 86 alt på fredrik.karlsson@twitch.se.

    Vill du ha mer info?

    Meny