Marcus Lager, vvd Twitch intervjuad om hälsa på arbetsplatsen

Marcus Lager, vvd på Twitch intervjuades nyligen om hälsa på arbetsplatsen. Marcus lyfte bland annat fram möjligheten att som medarbetare på Twitch arbeta med flera delar inom ramen för de koncept som Twitch levererar. Det betyder konkret att man på Twitch kan arbeta med allt från att leverera företagsmassage och personlig träning till att utbilda chefer i hälsofrämjande ledarskap och hjälpa individer att sätta upp individuella hälsoplaner.

Från artikeln som publicerades i Friskvårdsmagasinet. Läs hela artikeln här.

– En av våra ambitioner är att förändra folkhälsan för hela samhället. Där spelar företag en jätteviktig roll eftersom vi spenderar så mycket tid på våra arbetsplatser. Det vi gör på jobbet hänger ihop med hela vår livsstil. Vi vill hjälpa människor genom att erbjuda hälsokoncept på jobbet, menar Marcus Lager, vice VD på Twitch Health

    Vill du ha mer info?

    Meny