Nordea Bank och Twitch i utökat samarbete

Nordea Bank som är nordens största finanskoncern och Twitch Health Capital AB utökar nu det samarbete som inleddes för drygt ett år sedan avseende fysisk behandling (massage och naprapati) samt motionstjänster för Nordeas ca 4 000 medarbetare på huvudkontoren i Stockholm. Samarbetet som startade på Nordeas kontor vid Lindhagen i Stockholm kommer från och med årsskiftet 2015/2016 även att omfatta Nordeas huvudkontor i Stockholm City.

Twitch valdes som leverantör av Nordea på grund av erfarenhet, kvalitet och kompetens och får nu ökat förtroende. ”Det bästa sättet att visa kvalitet och kompetens är att nyttjandegraden av våra tjänster är hög hos våra kunder. Så har varit fallet i samarbetet med Nordea och vi ser nu fram emot att förvalta det utökade förtroende vi har fått.” Fredrik Karlsson, VD, Twitch.

Kontakt

Marcus Lager, vice VD Twitch, marcus.lager@twitch.se , 073 625 03 65

Mattias Melin, HR Nordea mattias.melin@nordea.com

 

    Vill du ha mer info?

    Meny