Axfood IT AB och Axfood AB satsar på hälsa

Axfood IT och Axfood AB har under våren tillsammans med Twitch Health engagerat personalen i ett hälsoinitiativ som bland annat resulterat i mer rörelse, ändrade kostvanor och engagerat nära 90% av personalen.

Om hälsoinitiativet

Hälsoinitiativet började med att skapa motivation genom en kick-off med eventkit och föreläsningen Livsstil – ditt val! Här skapades insikter kring det enskilt bästa medarbetaren kan göra för sin egen hälsa. Därefter lanserades Axfood IT AB och Axfood AB Hälsoutmaning, en digital poängjakt i lag, där alla kan vara med på sin egen nivå. Medarbetarna fick även prova på olika aktiviteter som mindfulness och löparcoach. Målet med aktiviteten är att engagera så många som möjligt av medarbetarna och att alla ska kunna delta. Man vill uppmuntra hälsosamma val i stort, inte bara träning. Deltagandegraden är nära 90%. Programmet fortsätter under hösten med fortsatta hälsoaktiviteter.

Resultatet

Hälsoutmaningen har nått ut till en stor andel av personalen och bland effekterna anges även att personalen initierat gemensamma aktiviteter som t ex lunchpromenader, träningspass med mera. Lite statistik:

  • Deltagandegrad nära 90%
  • Fysisk aktivitet, 60 min/deltagare/dag i snitt
  • Antal registrerade hälsoaktiviteter 47 690

Bakom denna statistik finns individuella medarbetare som gjort stora hälsomässiga framsteg. Här märks medarbetare som provat flera nya aktiviteter, börjat äta sundare, rört på sig mer och gått ner i vikt.

Under det digitala hälsoprogrammet registrerades
0
hälsoaktiviteter
0%
deltagandegrad

Vill du veta mer?

Enkelt, roligt och skalbart.
Ett digitalt program som ger positiva resultat direkt.

Meny