Ann Jansson, HR-chef Länsförsäkringar mottar Nyckeltalsinstitutets pris ”Bäst Hälsoindex”

Länsförsäkringar AB prisbelönt hälsoarbete

Twitch Health har sedan ett flertal år varit Länsförsäkringar ABs partner inom hälsa/friskvård. De båda företagens strävan till kontinuerlig förbättring har gjort att samarbetet har utvecklats över tid och företagen har ett nära samarbete i en lösning som omfattar ett flertal olika tjänster.

Uppnått resultat/effekt

  • Prisbelönt hälsoarbete. Länsförsäkringar AB har belönats med Nyckeltalsinstitutets pris ”Bäst hälsoindex”.
  • Deltagandegrad. Mäts via unika användare. Denna statistik följs upp genom Twitch Health bokningsapplikation. Länsförsäkringar erbjuder även drop-in på vissa tjänster vilket gör att den verkliga deltagandegraden är högre än vad som anges nedan.
  • Totalt unika användare exklusive gym är 80%.
  • Unika användare för massage är 62%, för naprapati är motsvarande siffra 11%.
  • Unika användare för spinning är 15%
  • Resultat för PT: LFAB har använt PT kopplat till hälsoprofilbedömning Fysisk inaktiva personer erbjöds PT i serier om 10 plus 3 uppföljningstillfällen. Efter avslutad PT-serie tillfrågades (via enkät) individer som fått PT om de kommit igång med egen träning. 60% av de som fått PT hade kommit igång med egen träning vid enkätutvärdering 3-6 månader efter avslutad PT-serie.
  • Resultat, leveranssäkerhet: Leveranssäkerhet har övertid legat på 99,8-100% utförda pass av samtliga planerade gruppträningspass.
  • Tidsbesparing för HR. LFAB har historiskt lagt resurser internt på hälsa och friskvård. Twitch Health har hjälpt LFAB att spara tid för HR-avdelningen genom att hantera planering, genomförande och uppföljning av friskvårdsarbetet. Detta inkluderar dagligt arbete, svara på frågor från medarbetarna, uppdatera information och tider i Hälsoportalen, kvalitetssäkra resurser, hantera vikarieadministration och annan administration med mera.
  • Omvärldsbevakning och utveckling av hälsoarbetet. LFAB får vid kvartalsrapporteringsmöten ta del av Twitch Health omvärldsbevakning. Detta resulterar i konkreta tjänster. Exempel: Under 2018 initierades teman Let’s Move samt Sleep & Recovery. Under våren 2019 genomfördes Sustainable Eating. Över tid har Twitch även genomfört program för att främja hälsa inom vissa grupper med behov av stöttning. Detta hade sin grund i att psykisk ohälsa, särskilt bland kvinnor ökade i samhället. Programmet Främja Hälsa utformades och genomfördes därefter i samarbete mellan Twitch och LFAB.
  • Employer branding/intern image: Länsförsäkringar AB och Twitch har samarbetat under flera år. Vid medarbetarundersökning som LFAB genomför regelbundet presenteras medarbetarnas uppfattning av LFAB som en ordsvärm där ord som starkt förknippas med arbetsgivaren blir större. Ett av de mest framträdande orden var hälsa och friskvård. I och med Twitch Health och LFAB:s långvariga samarbete bedöms Twitch Health vara en del av bakgrunden till detta.

 

Anställda i riskgrupp har tre gånger högre kostnader för sjukfrånvaro än anställda i friskgrupp.

Hälsa och ekonomi

Länsförsäkringar AB har en tradition av hälsofrämjande arbete som sträcker sig många år tillbaka i tiden. Genom detta långtgående arbete har en stor mängd statistik samlats in. I en studie gjord på materialet fann man att anställda i riskgrupp (mindre fördelaktig livsstil och hälsa) hade tre gånger högre kostnader för sjukfrånvaro än anställda i friskgrupp (god livsstil och hälsa). Omräknat i kronor innebar detta, vid tidpunkten för studien, att det i direkta kostnader var värt 20 000 kr/år/anställd att behålla den anställde i friskgrupp eller att förflytta den anställde från riskgrupp till friskgrupp. Till denna summa kommer kostnad för vikarieersättare, produktionsbortfall, ledningstid, ökad rehabiliteringsrisk, personalomsättning etc.


Om Twitch Health och Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar AB (LFAB) har i de egna lokalerna gym, spinningsal, grupptränings- och idrottshall samt behandlingsrum. Lokaler och tjänster nyttjas av de ca 1 300 anställda på Gärdet. I utbudet av hälsoaktiviteter ryms en rad olika tjänster med målet att fånga så många som möjligt av de anställda.

Exempel på tjänster som erbjuds är outsourcing & drift av hälsocentret, personlig träning, gymvärd, massage, idrottsmassage, naprapati, fysioterapi, Corporate Health Coach, temaveckor, gruppträning och digitala tjänsterna Hälsoportalen innehållande webbokning/app, statistik, instruktörsrating och betallösning.

Twitch Health har även utbildat LFAB:s ca 200 chefer, hjälpt HR/inköp att upphandla ny träningsutrustning samt renovering och invigning av träningslokaler.  Utmaningarna har varierat över åren men i grunden handlar arbetet om att skapa hög deltagandegrad, erbjuda rätt tjänster och utveckla tjänsteutbudet över tid, bedriva arbetet kvalitativt och effektivt till rätt pris. Läs vidare om du är nyfiken på effekten av vårt arbete.

Andel unika deltagare i hälsoprogrammet
0 %
Anställd i riskgrupp kostar
0 kr
mer per år än anställd i friskgrupp

Vill du veta mer?

Twitch At Work – en fysisk plats för företagets hälsoarbete ökar medarbetarnas motivation och deltagande.

Meny