Toyota Material Handling och Twitch i hälsosamt samarbete

När Toyota Material Handling nyligen valde leverantör av företagsmassage föll valet på Twitch. Vi på Twitch är glada över att ha fått förtroendet att vara en del av Toyota Material Handlings hälsoarbete och kommer förvalta det på bästa sätt” säger Fredrik Karlsson, VD Twitch.
 
Toyota Material Handling är glada att påbörja ett samarbete med Twitch om företagsmassage. ”Twitch känns som det naturliga valet av leverantör då de förmedlar en professionell helhetssyn på hälsoarbete och en bredd inom området som skulle kunna öppna upp för ett eventuellt utvidgat samarbete för framtiden” säger Christer Lundberg, HR Specialist – Sustainability, Toyota Material Handling.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Lundberg, HR Specialist – Sustainability, christer.lundberg@se.toyota-industries.se
Fredrik Karlsson, VD Twitch, fredrik.karlsson@twitch.se

    Vill du ha mer info?

    Meny