Twitch Academy kurs: Know shit eller bullshit – lär dig söka, granska och tolka information.

Checklista – ska jag gå kursen?

 • Vill du utmärka dig som en av de mest seriösa, kunniga och i framkant inom ditt yrke?
 • Vill du lära dig förstå, söka och tolka vetenskaplig information?
 • Vill du know shit eller sprida bullshit?
 • Vill du bidra till en seriösare hälsobransch?

Om du svarat ja på något av ovan rekommenderar vi dig att gå kursen!

Tyvärr tolkas ofta vetenskapliga resultat av PT:s, tränare, journalister mfl. som saknar kunskap inom vetenskaplig metodik, statistik samt studiedesign vilket ofta leder till felaktiga slutsatser, tillämpning och vilseledande information.

För att kunna förstå, tillämpa och ta beslut baserade på vetenskaplig information inom t.ex. hälsa, kost och fysisk aktivitet samt att vara uppdaterad med den senaste vetskapen krävs ett kritiskt granskande av vetenskaplig litteratur samt förstående för studiedesign, forskningsmetodik och statistiska begrepp (1).

 

Kursinnehåll

 • Att söka vetenskaplig information, databaser, sökbegrepp med mera.
 • Vanligt förekommande begrepp i vetenskaplig litteratur.
 • Varför behövs statistik?
 • Studiedesign samt studie-hierarki.
 • Att tolka vetenskapliga studier.
 • Mallar/verktyg för att tolka studier.
 • Hemarbete, tolka och dra slutsatser från studie. Uppgift skickas till kursledaren som ger feedback till deltagaren efter avslutad kurs.

 

Kursledare

Daniel Berglind, hälsospecialist Twitch, forskare på Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, lärare på Läkarlinjen, KI.

  

Kursens kunskapsmål

Kursen kommer att ge dig teoretisk bakgrund och praktiska verktyg för att kunna värdera resultat och validera vetenskapliga undersökningar.

 

Efter avslutad kurs antas kursdeltagaren kunna söka, tolka, validera, värdera samt dra relevanta slutsatser från vetenskaplig litteratur inom området som t ex träningsfysiologi, folkhälsa, kost etc. Dessutom kommer kursdeltagaren att få tillgång till mallar/verktyg för att underlätta framtida tolkningar av vetenskap samt praktisk övning inklusive feedback på hemuppgift.

 

Plats, tid, anmälan & pengar

Plats: Baggensgatan 9, Gamla stan, Sthlm

Tid: 18 oktober kl 9.00-12.00

Pris: Före 2 okt 2 400 kr. From 3 okt 2 800 kr ex moms. Betalning mot faktura. Kaffe och frukt ingår.

Information och frågor

Mail: info@twitch.se.
Tel: 070-364 47 97 (Daniel Berglind)

 

Referenser

 1. Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. Bmj. 1996;312(7023):71-2.

 

  Vill du ha mer info?

  Meny