Twitch Daniel Berglind medverkar i Livsplats Sverige

Livsplats Sverige är ett policyforum där politiker, forskare, företagare och andra aktörer inom förebyggande hälsoinsatser möts för samtal om de insatser som krävs för en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Forumet hålls i Varberg den 22-23 augusti och på plats finns Twitch forskare Daniel Berglind. Den 22/8 deltar Daniel i ett temaseminarium om digitaliseringens hälsoeffekter i skolan. Frågor som kommer ställas är bland annat:

  • Vad blir effekterna för barn och unga när fysisk aktivitet byggs bort?
  • Vad blir effekterna av det ökande stillasittandet?
  • Hur agerar vi för att motverka framtida negativa effekter?
  • Varför utvecklas inte ungas forum mot ökad hälsa när det görs för vuxnas arbetsplatser?

Som tidigare konstaterat ökar stillasittandet och i dagsläget kommer en majoritet av svenska barn inte upp i den rekommenderade tiden fysisk aktivitet om 60 min per dag.  Vi på Twitch arbetar för allas hälsa, barn som vuxna, där barn gärna gör som vuxna gör. Vi har tidigare uppmärksammat detta genom vårt samarbete med En frisk generation. För att läsa mer initiativet se här!

    Vill du ha mer info?

    Meny