Twitch och regeringskansliet i diskussion om företagshälsa

Twitch VD, Fredrik Karlsson, och Marcus Lager, verksamhetschef för behandlingar inom Twitch, var för några veckor sedan inbjudna till regeringskansliet av Ulf Kristofferssons statssekreterare Anna Pettersson-Westerberg, för att diskutera de nya reglerna som berör svensk företagshälsovård och den möjlighet företag nu får att satsa preventivt för personalens hälsa. Statsekreteraren Anna Pettersson-Westerberg visade ett stor intresse för hur Twitch genom enbart preventiva och proaktiva insatser för sina kunder hade lyckats skapa så hållbara resultat.

De stigande sjuktalen och sämre hälsa bland Sveriges befolkning har fått regeringen att agera. Den tidigare strukturen har inte fungerat då reaktiva lösningar varit majoritet av insatserna. Man vill nu satsa på preventiva lösningar och fokusera på insatser som tidigt ger effekt innan en sjukskrivning är ett faktum. Därför kommer man göra det möjligt för företag att agera tidigare, och man visar intresse för specialiserade aktörer som Twitch med expertkompetens inom förebyggande och hälsoutvecklande tjänster.

Regeringskansliet visade också intresse för hur Twitch kunder valt att arbeta med Twitch trots att man redan har en leverantör av företagshälsovård. Twitch betonade att marknaden borde öppnas upp mer och att friare konkurrens bör råda för specialister inom området företagshälsa. Mötet avslutades med att Twitch fick lämna förslag på hur marknaden kan kvalitetssäkras och samtidigt öppnas upp för mer specialiserade aktörer. Twitch väntar med spänning på resultatet av denna förändring på marknaden.

För mer information och frågor, kontakta Marcus Lager eller Fredrik Karlsson.

    Vill du ha mer info?

    Meny