Twitch samarbetar med psykologstudenter från KI

Idag står många organisationer inför krav på ständig utveckling från både ägare, kunder och allmänheten. Det kan vara krav på förbättrad kvalitet, snabbare handläggning, säkrare arbetsmiljö eller ökad produktion. Psykologstudenterna Evelina, Ida och Ingrid från KI har valt att fördjupa sig inom detta område, och de har valt att göra det tillsammans med Twitch!

Evelina, Ida och Ingrid läser termin 6 av 10 på psykologprogrammet på Karolinska Institutet, kursen som de går just nu heter Arbets-och organisationspsykologi 2 och i samband med den som de har valt att involvera Twitch. Arbetet som de gör går ut på att de ska kunna erbjuda en organisationsanalys med en plan för en utveckling av Twitch verksamhet. Förhoppningen är att deras arbete ska kunna bidra till att öka kvalitén i Twitch slutgiltiga resultat! Arbetet som de skriver följer riktlinjer som vilar på en vetenskaplig grund.

Anledningen till att de valt att arbeta med just Twitch är för att de vill arbeta tillsammans med ett hälsorelaterat företag som jobbar proaktivt med hälsa.

 

Vi som arbetar på Twitch har blivit intervjuade och bland annat fått frågor om hur vi upplever vår arbetstid. Frågeställningen och analysen vilar på en grund i organisationspsykologin och studenterna var speciellt intresserade av att undersöka hur vår syn på organisationskultur påverkar effekt och hälsa. Utifrån dessa intervjuer hoppas studenterna kunna presentera information och kunskap som ska bidra till Twitch utveckling.

Marcus Lager, Partner på Twitch kommenterar initiativet och analysen från studenterna

”Vi på Twitch är av naturen nyfikna och gillar analyser samt förslag på förbättring av det vi gör. I den inledande intervju som studenterna gjorde med mig, stod det klart att min syn på kultur och organisationsstruktur skiljer sig mycket från en klassisk hierarkisk organisationsstruktur. Vi har över tid satsat mycket på individens utveckling och självledarskap, och tittar med entusiasm på olika cases hur chefslösa organisationer har skapat effekt och energi i sin kultur. I grunden bygger filosofin på att människan vill och kan, samt en tro på tillit. Studenternas analys gav konstruktiva inspel till hur vi kan utveckla vår organisation, och bli ännu bättre.”

Vi på Twitch är mycket glada över att ha fått sammarbeta med Evelina, Ida och Ingrid och ser fram emot det slutgiltiga resultatet!

Text: Jennie Nystedt, projektledare Twitch, med inslag från studenterna Evenlina, Ida och Ingrid, samt Marcus Lager, partner på Twitch.

    Vill du ha mer info?

    Meny