Twitch vinner Skolfastigheter i Stockholms upphandling

SISAB upphandlade under våren tjänsten företagsmassage och företagsnaprapati samt ett IT system för att administrera bokningar och hälsorelaterad information. Twitch vann denna upphandling genom att lämna det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet och uppfyllde alla de krav som upphandlingen krävde. Upphandlingen har ett förväntat värde om ca 400 tkr under avtalsperioden.

sisablogo

För mer information om Twitch behandlingar, vänligen kontakta verksamhetsansvarig marcus.lager@twitch.se.

    Vill du ha mer info?

    Meny