Wallsitliketwitch – utmaningen, siffrorna och referenserna

Stillasittande livsstil och fysisk inaktivitet är den 4:e största riskfaktorn för hälsa och orsakar varje år 5,3 miljoner dödsfall (av 57 miljoner totalt) världen över. Barn rör sig naturligt men vi har skapat en tillvaro som domineras av stillasittande. Forskning visar att så lite som 14.6% av svenska barn når upp till rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag (2). Globalt är motsvarigheten 2% för flickor och 9% för pojkar (5).

De flesta vet att fysisk aktivitet är viktig för hälsa. Emellertid är det avsevärt färre som är medvetna om att långa perioder av stillasittande är en riskfaktor för flera sjukdomar oberoende av fysisk aktivitet eller träning (3). Vi vuxna har skapat en tillvaro där vårt stillasittande även äventyrar våra barns hälsa. Om fysisk inaktivitet skulle minska med 25% skulle 1,3 miljoner dödsfall kunna undvikas varje år (1). Det är också känt att barn kraftigt påverkas av sina föräldrar. Om föräldrar spenderar mindre tid utomhus kommer barnen att röra sig mindre (4). Vi vill agera för att öka fysisk aktivitet och minska stillasittandet. För att åstadkomma detta behöver vi din hjälp.

Hur då? Vi tror att medvetenhet, kunskap och kraftfullt agerande skapar mer fysisk aktivitet och mindre stillasittande bland vuxna. Barn gör som du gör, därför börjar det med dig.

Om du vill bidra till ökad fysisk aktivitet bland vuxna och barn – anta utmaningen #wallsitliketwitch och/eller skänk ett bidrag till En Frisk Generation vars vision är att Sverige ska ha världens friskaste barn.

Vi vet att mjölksyra i benen är jobbigt men en insats för folkhälsan kompenserar!

  1. Såhär antar du utmaningen #wallsitliketwitch:
    Sitt i jägarställning och ta tid på hur länge du kan sitta (Magdalena Forsberg 13 min, Ingemar Stenmark 10.39 min på Mästarnas Mästare). Filma din insats och skicka utmaningen och medvetenheten om behov av ökad rörelse vidare till två vänner genom att tagga dem på din Facebooksida där du också postar din film och tid.
  2. Såhär kan du säga när du utmanar dina vänner: ”Jag har antagit utmaningen #wallsitliketwitch för att öka fysisk aktivitet och folkhälsa. Jag utmanar dig VÄN 1 och VÄN 2 att slå min tid i jägarvila. Ni har nu 24 timmar på er att utföra utmaningen, skicka den vidare och/eller skänka 50 kronor till stiftelsen En Frisk Generation vars vision är att Sverige ska ha världens friskaste barn.
  3. Donera 50 kr genom att swisha bidraget till En Frisk Generation (Swish nr 1236346233).

Tack för ditt bidrag!

Fakta
• Fysisk inaktivitet bidrar till 5,3 miljoner dödsfall varje år världen över.
• Endast 14,6% av svenska barn når upp till rekommendationen om fysisk aktivitet.
• Barn ska vara fysiskt aktiva minst 60 minuter/dag (300 minuter/vecka).
• Vuxna ska vara fysiskt aktiva minst 30 minuter/dag (150 minuter/vecka).

Referenser
1. Lee IM, Shiroma EJ, Lobelo F, Puska P, Blair SN, Katzmarzyk PT, et al. Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. Lancet. 2012;380(9838):219-29.
2. Konstabel K, Veidebaum T, Verbestel V, Moreno LA, Bammann K, Tornaritis M, et al. Objectively measured physical activity in European children: the IDEFICS study. International journal of obesity. 2014;38 Suppl 2:S135-43.
3. Duvivier BM, Schaper NC, Bremers MA, van Crombrugge G, Menheere PP, Kars M, et al. Minimal intensity physical activity (standing and walking) of longer duration improves insulin action and plasma lipids more than shorter periods of moderate to vigorous exercise (cycling) in sedentary subjects when energy expenditure is comparable. PloS one. 2013;8(2):e55542.
4. Moore LL, Lombardi DA, White MJ, Campbell JL, Oliveria SA, Ellison RC. Influence of parents’ physical activity levels on activity levels of young children. J Pediatr. 1991;118(2):215-9.
5. Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity2015, 12:113, DOI: 10.1186/s12966-015-0274-5. Objectively measured physical activity and sedentary time in youth: the International children’s accelerometry database (ICAD).

    Vill du ha mer info?

    Meny