3 framgångsfaktorer i företagshälsa och friskvård

Healthy Organisations are not created by accident! (Citat Eva Vingård, 1) Med andra ord, om du vill skapa ett friskvårds- och hälsoarbete som ger effekt krävs att du arbetar medvetet. Såklart har Twitch inte en one size fits all – lösning eller mirakelkur för er företagshälsa och friskvård men om du sätter nedan framgångsfaktorer på plats så ökar chanserna att skapa verklig effekt drastiskt.

1. Börja med ledning och chefer

Gott ledarskap, arbetsmiljö-/hälso- och friskvårdsarbete har ett gemensamt syfte och bör kopplas ihop. Hälsa är ytterst en ledningsfråga då välbefinnandet är en förutsättning för hållbar prestation. Många framgångsrika hälsoprogram har en ledning och chefer som visar vägen genom sitt agerande som förebild. Med rätt agerande har ledare möjlighet att skapa en hälsofrämjande kultur likväl som högpresterande team och organisation.

2. Sätt ett relevant mål för friskvård- och hälsa

Ett relevant mål inom hälsa inkluderar fysiska, mentala och sociala delar av hälsa och har en tydlig koppling till verksamhetens mål. Sjukfrånvaro är alltså inte ett bra hälsomål eftersom det helt enkelt inte mäter hälsa. När målet är satt prioriteras och genomförs rätt aktiviteter för att nå målet. Det holistiskt utformade målet gör att en större andel av medarbetarnas olika behov kan fångas.

3. Förankring och kommunikation

Hälsoarbetet behöver för att lyckas förankras på alla nivåer, hos ledning, chefer, medarbetare och andra intressenter.  Som Harvard Business Review skriver “Wellness is not just a mission – it’s a message”, något som på ett bra sätt beskriver vikten av att kommunicera kvalitativt, kreativt och målgruppsanpassat. En blänkare på intranätet kommer lika lite dra fulla hus till en workshop inom återhämtning eller företagets gruppträningspass som att den förändrar medarbetarnas beteende och engagemang.

Lär mer om företagshälsovård och friskvård

Vill du veta mer om hur Spotify, Atea och Länsförsäkringar har gjort för att skapa effekt i sitt hälsoarbete, klicka här, https://twitchhealth.se/case/.

Vill du veta hur du kan utveckla hälsa just din arbetsplats? Lämna din e-post så tar vi kontakt!

  1. Citat Eva Vingård, professor emeritus, Arbets- och miljömedicin.

 

    Vill du ha mer info?

    Meny