Almega aktiverade 80% av medarbetarna i hälsoutmaning med fokus på den mentala hälsan

Almegas Mental Energy Challenge gick precis i mål! Denna satsning var tänkt som ett enkelt, socialt och lättsamt hälsoinitiativ med syftet att uppmuntra och påminna om beteenden som är nödvändiga för psykiskt välmående. Beteenden som stärker individens resurser är t ex återhämtning, socialt stöd, rörelse och rätt näringsintag. Belastningen kan begränsas genom att minska hjärnans informationsflöde, avgränsa och säga nej, minska multitasking, planera och prioritera för att skapa mer kontroll i tillvaron. Många känner till detta men har svårt att få till det i vardagen. Hälsoutmaningen påminner och skapar fler hälsosamma beteenden genom socialt stöd och det digitala systemet.

Resultatet

Almega lyckades under hälsoutmaningen aktivera 82% av sina medarbetare och de hade ett snitt på 54 minuters aktivitet/dag. Aktiviteterna delades upp i fysisk aktivitet, social hälsa och mental hälsa och de mest populära aktiviteterna inom respektive område var promenader (205 000 minuter), gett leende till mig själv/främling/kollega/vän samt att sova under minst 7 timmar/natt (total registrerad sömn 2,3 år).

”Det är roligt att vi har ett stort deltagande och engagemang, att alla kan vara med mer eller mindre på lika villkor oberoende av om man arbetar hemma eller på kontoret. Vi ser att det är många som uppskattar utmaningen och att det är en rolig aktivitet att samlas kring under dessa tider.” Säger Jenny Moberg, teamleadare för Almegas HR-enhet.

Läs mer om Mental Energy Challenge.

Kontakt

För mer information kontakta Alexander Jansson, kundansvarig på mail eller mob +4670 770 56 60.

    Vill du ha mer info?

    Meny