Bedöm effekten av hälsa- och friskvård på ditt företag

Trots att det idag finns enkla verktyg för att göra hälsoekonomiska beräkningar är det få företag som gör uppföljning av hälso- och friskvårdsarbetets effekter. Av 1000-tals möten med företag drar vi slutsatsen att detta framför allt beror på tidsbrist. Konsekvensen av detta blir att många företag bedriver ett slentrianmässigt och aktivitetsfokuserat hälsoarbete.

Vi ger här förslag på en mycket enkel metod för att bedöma effekten av hälso- och friskvårdsaktiviteter i förhållande till kostnaden. Denna metod gör inte anspråk på att vara heltäckande eller vetenskapligt förankrad. Däremot är det bättre att göra en enkel uppföljning än ingen alls.

Lista befintliga hälso- och friskvårdsaktiviteter

Gör en lista över alla aktiviteter och hela ert hälso- och friskvårdserbjudande. Ta med allt du kommer på, även det som hanteras av eventuellt andra avdelningar: Friskvårdsbidrag, föreläsningar, utbildningar inom hälsa och arbetsmiljö, företagshälsovård, hälso-/sjukvårdsförsäkringar, hälsokontroller, stödsamtal, ergonomi, massage, gruppträning, anslag till idrottsförening etc. Fråga de du behöver för att få fram allt som berör hälsa.

Summera kostnaderna för hälsa- och friskvård

Ta reda på och skriv ned kostnaden för respektive aktivitet ovan. Lägg även till internt nedlagd tid för att upphandla, kvalitetssäkra och koordinera aktiviteter samt kostnad för administration av friskvård (räkna interntid eller ev kostnad för leverantörer som Benify, E-passi, Wellnet etc). Troligtvis får du fråga runt i organisationen för att få fram alla kostnader. Detta då kostnader ofta är utspridda på HR, compensations & benefits, fastighet, avdelningar etc.

Bedöm effekten av hälso- och friskvårdsaktiviteter

Bedöm effekten av de aktiviteter ni idag erbjuder i hälso- och friskvårdsarbetet. Vägledande kan vara att bedöma dels verklig effekt på hälsoparametrar som stress, sömn, fysisk aktivitet etc och dels i vilken grad aktiviteten hjälper till att attrahera och behålla personal. Om ni har faktisk data över t ex unika deltagare/faktiskt nyttjande, förflyttning från risk/utvecklingsgrupp till friskgrupp, minskning av hälsomässigt belastande beteenden, förbättringar avseende biomarkörer etc, ta med dem i bedömningen.

Slutsats: Vad ger mest och minst effekt i förhållande till kostnad?

Nu är det dags att diskutera och dra slutsatser kring effekten av era hälso- och friskvårdsaktiviteter i förhållande till den investering ni gör. Kanske hittar ni aktiviteter som ger hög effekt medan investeringen är låg. I sådana fall kanske det är läge att se om denna aktivitet går att utveckla. Sannolikt kommer du även hitta aktiviteter som kostar mycket men ger liten effekt. Detta ger insikter om att det kan vara klokt att söka bättre alternativ.

Ladda ned tabell för enkel friskvårds- och hälsoinventering

Här kan du ladda ned en enkel tabell som hjälper dig i arbetet och är fri att använda. Kontakta oss gärna och berätta hur det har gått. Det är också ok att dela med dig av tabellen så länge du berättar var du hittade den. Lycka till!

Lämna din e-post om du vill prata med någon hos oss eller om du vill ha input på din inventering!

 

    Vill du ha mer info?

    Meny