Fysisk aktivitetsstudie i samarbete med Karolinska Institutet

Twitch Health Capital AB projektleder och genomför på uppdrag av Karolinska Institutet en forskningsstudie som undersöker hur appar i iPhone jämfört med personlig träning (PT) påverkar graden av fysisk aktivitet och välmående. Målgruppen är  vuxna med förvärvad fysisk funktionsnedsättning. Läs vår intervju med ansvarig forskare Daniel Berglind och vår huvudprojektledare Anneli Wallström Söderbom nedan. 12 månader in i studien konstaterar professor Yvonne Forsell att:

vi driver en unik studie utifrån att deltagarantalet (närvaro för testdeltagare) är ovanligt högt.

De flesta vet att det är bra att röra på sig och om vi kan upprepa hälsosamma beteenden i vardagen så ökar hälsan. Utmaningen är att Sveriges befolkning inte agerar på det viset. Vi är därför extra glada över Yvonnes konstaterande då deltagarantalet är en viktig nyckel för att utvärdera framgång i förhållande till Twitch mission att skapa eneri och välbefinnande för individ, företag och samhälle.

Målgrupp för studien

Det finns många studier som tittar på just effekten av fysisk aktivitet, dock väldigt få som riktar sig till individer med fysisk funktionsnedsättning. Något överraskande eftersom forskning visar att fysisk aktivitet är ännu viktigare för denna målgrupp och dess upplevelse av god hälsa, jämfört med de som inte har fysisk funktionsnedsättning.

Twitch Health är glada över att under 2018-2019, tillsammans med Karolinska Institutet, få arbeta och generera mer kunskap inom detta viktiga område. Det är angeläget att skapa möjlighet för alla, med våra olika förutsättningar, att leva på ett så hållbart sätt som möjligt.

Det är meningsfullt, utvecklande och mycket spännande att bidra till forskning inom detta område.

-Fredrik Karlson, vd Twitch Health Capital AB

På Twitch menar vi att det är en individs förmåga att göra ett aktivt val som ger förutsättning till en bättre hälsa, vilket vi  har stöd ifrån forskningen för. Motivation och tydliga mål i kombination med feedback och rätt verktyg avgör om individen ökar sin fysiska aktivitetsnivå och positivt påverkar sin hälsa. Vi ser i denna studie också ovanligt högt deltagarantal.

Intervju med Daniel Berglind, Karolinska Institutet

-Vilken är din roll i studien?

Jag har tillsammans med Professor Yvonne Forsell designat studien och är primärt ansvarig för analyser av data inom studien.

-Varför är just den här studien intressant att göra och följa?

Det saknas idag kunskap om hur man effektivt kan öka fysisk hälsa, livskvalitet och arbetsförmåga och minska risk för depression och långvarig smärta hos unga individer med självupplevd fysisk funktionsnedsättning. Detta är den hittills enda interventionsstudien där man testar om eHälsa kan öka hälsa och livskvalitet hos individer med självupplevd fysisk funktionsnedsättning.

-Hur kan ny kunskap som genereras i studien komma till praktisk nytta i framtiden?

Studien syftar till att identifiera kostnadseffektiva metoder att hjälpa individer med självupplevd fysisk funktionsnedsättning att öka sin fysiska och psykiska hälsa. I och med att en stor andel av Sveriges befolkning upplever fysisk funktionsnedsättning kommer studien bidra med viktig information om hur denna grupp av individer effektivt kan öka sin hälsa och livskvalitet vilket kan leda till samhällsbesparingar på sikt.  

-Hur fungerar samarbetet med Twitch och vad betyder samarbetet för din vardag?

Samarbetet med Twitch innefattar ett  standardiserad studiegenomförande med avancera mätmetodik. Genom att jobba med välutbildade projektledare från Twitch har vi forskare en god insyn i studiens utförande och påverkar studiens utfall så lite som möjligt. Vi har dagligen kontakt med projektledare och har full kontroll över utförande och datainsamling utan ”onödig” inblandning i studiens utförande. Vi upplever att samarbetet med Twitch flyter på mycket väl enligt överenskommelse.

För mer information om studien kontakta Anneli Wallström Söderbom, anneli.soderbom@twitch.se.

Studien omfattar

0

försökspersoner

0månaders

uppföljning

Vill du veta mer?

Enkelt, roligt och skalbart.
Ett digitalt program som ger positiva resultat direkt.

Meny