Solna Gate satsar på hälsa med Twitch Health

När Corem ville göra kontorslokalerna i fullservicefastigheten Solna Gate mer attraktiva för hyresgästernas medarbetare var det hälsa och friskvård som fick ett större fokus. Verksamheten lanserades innan sommaren 2022 och deltagandegraden har sedan dess gått stadigt uppåt och fortsätter än kraftigare i den riktningen under 2023. Läs vår intervju med Anna Gruneau, Corems fastighetsförvaltare på Solna Gate.

Med vårt hälsokoncept ville vi som fastighetsägare skapa förutsättningar för våra hyresgäster att ta hand om sin hälsa. Detta som ytterligare en pusselbit i ett omfattande hållbarhetsarbete i fastigheten. Vi tror att man mår bättre om man bygger gemenskap, tar hand om sin hälsa och rör på sig, säger fastighetsförvaltare Anna Gruneau.

    Vill du ha mer info?

    Meny