Trygghetsrådet (TRR) och Startkraft växlar till digitalt, inget stoppar hälsoarbetet!

Twitch har varit Trygghetsrådets hälsopartner sedan 2019, efter ett genomfört analysarbete av hälsoläget planerades en hälsosatsning för att skapa en förflyttning 2020, sedan kom Covid-19. Trygghetsrådet valde då att istället för att ställa in hälsosatsningen erbjuda denna helt digitalt för sina medarbetare.

Satsningen ”Hälsopepp 2020” innehåller föreläsningar och utbildningar som sänds digitalt, medarbetarna får möjlighet att ställa frågor via chatt, fysiska aktiviteter livesänds med fokus på hemmaträning, och en digital plattform sätts upp för att främja hälsosamma val i temaperioder. I den digitala hälsoutmaning som nu pågår är 93% av medarbetarna delaktiga. Fokus ligger på att må bättre både fysisk och mentalt, speciellt i den världsomfattande kris vi befinner oss i nu.

Målet är att vi tillsammans med ledning, chefer, medarbetare och våra hälsoinspiratörer ska få ett ökat driv framåt i hälsoarbetet. En insats som i sin tur skapar större förutsättningar för en hållbar livsstil. TRR arbetar aktivt med att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö, där vi utvecklar och bibehåller en hållbar livsstil. Vi har energi, kraft och en god balans i livet. Tillsammans bygger vi ett starkare och friskare TRR, säger Kristin Axelsson, HR på Trygghetsrådet.

 

Vi är väldigt glada att få medverka i TRR hälsosatsning, och att få möjlighet att tillgängliggöra aktiviteterna digitalt så att alla kan medverka. Redan nu ser vi ett högt deltagande i vår digitala plattform, så förutsättningarna ser goda ut för att nå målsättning för året, säger Marcus Lager, partner och kundansvarig på Twitch.

Vill du ha mer information?

För mer information kontakta Marcus Lager, mail marcus.lager@twitch.se eller mob +4673 625 03 65.

    Vill du ha mer info?

    Meny