Twitch vinner Svenska institutets (Si) upphandling, fysisk aktivitet på arbetsplatsen

Twitch vinner Svenska institutets (Si) upphandling, fysisk aktivitet på arbetsplatsen! Vi tackar för förtroendet. Twitch kommer att erbjuda Si medarbetare yogaklasser i kontorsmiljö som ett komplement till deras arbetsmiljöarbete. Samarbetet startar 2020 och är långsiktigt. Si tittade på utbudet av leverantörer inom området och uppfattade Twitch Health erbjudande som det mest attraktiva i förhållande till de uppställda kraven.

Om Svenska institutet

Svenska institutets uppdrag är att öka omvärldens kännedom om, intresse och förtroende för Sverige, att öka samverkan i Sveriges närområde samt att främja en demokratisk, rättvis och hållbar global utveckling. Läs mer om Si här.

Kontakt och mer information

För mer information, kontakta Jennie Nystedt på jennie.nystedt@twitch.se.

Om du är intresserad av gruppträning på arbetsplatsen, läs mer här.

    Vill du ha mer info?

    Meny