Varför ska vi ta stå-pauser, och finns den ergonomiskt perfekta sittställningen? Fysioterapeuten svarar!

Att motion och spontan aktivitet är positivt för hälsan är inget nytt, och att stillasittande inte är det är inte heller någon nyhet. Men hur ”farligt” är det egentligen att sitta stilla flera timmar i sträck, och vad kan följderna av det isåfall bli? För både individ och företag blir denna fråga ganska relevant då möjligheterna till att vara stillasittande ökar mer än möjligheterna till att behöva vara i rörelse, tex genom förändrade arbetsförhållanden och färdmedel. En annan, och kanske ännu viktigare fråga skulle kunna vara vad arbetsgivare och arbetstagare kan göra för att påverka den stillasittande trenden som många gånger dominerar på arbetsplatser. Det här är något som Twitch fysioterapeut Emelie Backlund har koll. Här delar hon med sig av de vanligaste frågorna kring stillasittande och hur det går att jobba för att få in mer rörelse på kontoret.

Om Emelie Backlund

Emelie Backlund är leg fysioterapeut med stort intresse för belastningsergonomi och arbetsmiljö, där hon även har vidareutbildat sig. Till vardags arbetar hon på Twitch Health som projektledare för träningsverksamheten som bedrivs ute hos våra kundföretag. Emelie brinner för att få människor våga använda sina kroppar och inte fastna i pekpinnar, föreställningar och rädslor kring ”så får man inte göra”. Utan mer rörelse åt folket, varje dag, hela tiden!

Hur ofta ska en egentligen ställa sig upp?

Det rekommenderade är att du ska försöka ställa dig upp varje halvtimme. Studier har då visat signifikant sänkt insulinutsöndring och sänkt blodsocker.

Finns det några fördelar med stå- pauser, och vilka är dom? 

Att endast ställa sig upp troddes länge räcka för att minska de negativa följderna av stillasittande men de senaste året har det kommit studier som visat att det tyvärr inte är tillräckligt. För att få hälsofördelarna behöver du under dina stå- pauser faktiskt se till att även höja pulsen genom någon form av aktivitet, förslagsvis ta några snabba steg i närmsta trapp. Däremot har forskningen visat på mentala fördelar med ”endast” stå- pauser som tex ökad produktivitet, minskad stressnivå och förbättrad självkänsla. Och vi får ju inte heller glömma att stå upp är det närmsta steget till att gå. Så att stå upp kan alltid vara en början!

Finns det en optimal sittposition för 8 timmar som garanterar att en person håller sig fri från besvär?

Uttrycket ”The next position is your best” säger idag mycket om hur det resoneras kring en så kallad ”optimal position”. Kroppen är skapad för rörelse och variation, så tyvärr finns det ingen garanti att du håller dig besvärsfri om du sitter på ett visst sätt i 8 timmar, och inte heller att en felaktig position i 8 timmar skulle ge dig besvär. Individuella skillnader fysiskt, psykiskt och mentalt tillsammans med vårat beteende utanför arbetsdagen gör att vi är olika mottagliga för smärtproblematik kopplat till sittande. Fokusera istället på att variera dig under dagen, kanske du kan ha olika positioner vid olika arbetsuppgifter?

Vilka är de vanligast besvären av felaktig sittposition?

De vanligaste besvären kopplat till sittpositionen är enligt min erfarenhet värk i nacke och skulderparti.

Vad kan personer som fått problem göra? 

Först av allt, uppmärksamma dina problem till din chef som är skyldig att ge dig rättvisa förutsättningar. Att se över sittposition, stol och skrivbordstillbehör tillsammans med en ergonom är en bra start, men för de flesta inte tillräckligt. Det jag tycker du som individ ska göra är att ta en större analys av ditt beteende, vardag och framförallt fysiska aktivitetsnivå. Många kommer tyvärr inte upp i rekommendationerna från World Health Organisation (WHO) och American College of Sports Medicin (ASCM) om muskelstärkande aktivitet 2 gånger i veckan. Kroppen orkar helt enkelt inte med den belastning du utsätter den för. Den långsiktiga lösningen som jag rekommenderar är därför att hitta en rolig och upplyftande träningsform som stärker din kropp och gör att den kan hantera de utmaningar som kommer i och med stillasittande.

Vad kan du som arbetsgivare göra för att öka spontan aktivitet på kontoret?

Det finns massa saker du som arbetsgivare kan göra för mer spontan rörelse. Du kan bland annat göra det lättare för dina anställda att ta några extra steg per dag genom att inte göra saker alltför lättillgängliga för dina medarbetare. Det behöver inte finnas kaffemaskiner i alla rum, genom att placera kaffemaskinen på utvalda platser blir det automatiskt en liten sträcka att ta sig för att få sitt kaffe. Även skrivaren kan placeras strategiskt så det ger lite steg att ta sig dit. Det går att ha uppmuntrande budskap i trappen, så kallad ”nudging”.  Genom att ha ståbord i konferensrum eller utvalda platser ökar möjligheten till att stå upp. Precis som barn gör som sina föräldrar gör, så är starka förebilder på arbetsplatsen en nyckel till ett långvarigt hälsosamt beteende. Det är väldigt viktigt att ha hälsofrämjande chefer som vågar stå längst fram och ta egna iniativ, men också uppmuntra och berömma de medarbetarna som tar ansvar för sin egen och även andras hälsa.

Vad kan du som anställd göra för att öka spontan rörelse bland dig och dina kollegor?

Möteskulturen är stark på många företag och det är lätt att bli sittande i flera timmar,  så varför inte bryta av med ett ”walk and talk-möte” emellanåt. Om rörelsen också kan ge dig en social vinst så blir det för de flesta ett ännu enklare val. T.ex. gå iväg med kollegan efter lunchen eller på eftermiddagen och köp en kaffe i närliggande hus, café eller annat forum så man kommer ut och får både lite dagsljus och extra steg. Det är alltid roligare när man är flera, så varför inte försöka införa att man som grupp försöker stå första timmen varje dag och sedan första timmen efter lunch. Om man tar som vana att höja skrivbordet det sista man gör innan man går hem för dagen så kommer valet att bli enkelt nästa morgon, och samma vid lunch.

Är du intresserad av hur du kan förbättra din och dina kollegors ergonomi på ditt företag, kontakta info@twitch.se

    Vill du ha mer info?

    Meny