Vems ansvar är hälsan egentligen?

För att en hälsostrategi ska fungera behöver ni på företaget enas om några viktiga saker. Vad är hälsa för er – och vem bär ansvar för den?

Vem bär ansvar för hälsan?

En av de grundläggande och viktiga frågorna när en hälsostrategi tas fram är vem som egentligen bär ansvar för hälsan. Frågan kan spontant verka självklar. Men när man skrapar lite på ytan blir den genast mer komplex. Om ditt företag ska ta fram en hälsostrategi rekommenderar vi att ni startar med en diskussion om vad hälsa är för er och vem som bär ansvaret för den. Här är några vägledande frågor för att strukturera och leda diskussionen.

  • Vad är företagets uppdrag/affärsidé och vilka är företagets övergripande mål?
  • Vad är hälsa?
  • Vilka faktorer bidrar till hälsa?
  • Livsstil har stor påverkan på individens hälsa. Vem är ansvarig för livsstilsvalen? Kan företagets kultur och erbjudande inom hälsa påverka individens livsstilsval?
  • Hur påverkar individens livsstilsval möjligheten att nå de yrkesmässigt individuella målen?
  • Hur bidrar hälsa till att uppnå företagets övergripande mål?
  • Varför ska ett företag arbeta med hälsa, vilka är motiven?
  • Vilket juridiskt ansvar har företaget och medarbetaren för hälsa på företaget? Vad säger Arbetsmiljölagen och föreskrifter kopplade till den om företagets ansvar inom hälsoområdet?

En dialog om de här frågorna kan hjälpa er att svara på frågan ”Vem bär ansvar för hälsan”? Lycka till!

Givetvis går det bra att kontakta oss om ni vill ha stöd i ert arbete och interna diskussioner. Kontakta fredrik.karlsson@twitch.se för mer info.

Om du är intresserad av andra resonemang inom detta område vill vi tipsa om denna podcast: Healthforwealth. DS.

Fredrik Karlsson, VD

Meny