Fötter går uppför trappa inomhus

Därför misslyckas hälsoutmaningen (fd stegtävlingen) på jobbet!

Stegtävling, aktivitetsutmaning, hälsoutmaning eller motionstävling, benämningarna är många och än fler är de misslyckade stegtävlingar som genomförts sedan 2000-talets början. Vi delar med oss av de vanligaste misstagen!

Triathlon-Leffe drog iväg och plötsligt var det inte kul längre!

”Triathlon-Leffe hade 47 000 steg/poäng efter 2 dagar och då var det inte kul längre.” Detta är ett vanligt scenario i aktivitets- eller stegtävlingar. I grunden innebär det att de som redan är aktiva engagerar sig mer och får än mer bekräftelse för sitt beteenden medan en stor andel tappar motivationen redan efter några dagar. När en stegtävling inte har rätt styreffekter är det mycket svårt att skapa motivation för hela företaget.

Hälsoutmaningen fokuserar endast på fysisk aktivitet

Alla vill må bra men vägen till hälsa är olika från individ till individ. Vissa vill förbättra sömn, andra vill röra på sig i vardagen medan andra behöver avstå skärmtid för att fokusera mer på sina sociala relationer. Genom ett smalt fokus på steg eller bara fysisk aktivitet utesluter man en stor andel av företagets medarbetare.

Dålig förankring och krånglig plattform för hälsoutmaningen

”När du säger det så, jag fick nog en länk i mailen” eller ”vi gjorde en stegtävling på mitt förra jobb men det var inte kul så jag ville inte vara med nu heller”. Det är tyvärr ganska vanligt att företag väljer att köpa in en hälsoutmaning med förhoppningen att få ett högt deltagarantal samtidigt som man inte spenderar lite eller ingen energi på att berätta för personalen om varför man gör den, hur det kommer gå till och vad man vill uppnå. Tecken på att det har gått så är citatet ”fattar inte varför jag ska hålla på och logga steg när vi har så mycket på jobbet”. Bristande kommunikation är ett vanligt misstag i hälsoarbete generellt och så även inför digitala hälsoutmaningar. 

Så skapar du en framgångsrik hälsoutmaning

Alla ska kunna delta och hälsoutmaningen bör ha ett poängtak som gör kampen jämn. Hälsoutmaningen behöver inkludera fysisk, mental och social hälsa. Förankring med smart kommunikation som skapar inspiration men också en enkel process där inspirationen kanaliseras till deltagande. Exempel på detta är att man direkt efter en förankringsföreläsning skickar ut länk till digital livsstilsprofil där medarbetarna får reflektera kring sin hälsa. Kort därefter bjuds samtliga medarbetare in till hälsoutmaningen. När användaren är inne i systemet ska det vara enkelt att förstå var man ska klicka för att registrera poäng, sätta mål, se sitt lag etc. Ett sista tips är att fokusera på det sociala och använda arbetsplatsen som den sociala arena den är. Genom positivt grupptryck skapas engagemang och högt deltagande vilket i sin tur ger en stor kollektiv effekt.

Rätt hanterat går det att nå över 90 % av personalen i digitala hälsoutmaningar. Se hur Handelsbanken engagerade tusentals i sin digitala globala hälsoutmaning.

Oavsett om du kallar det stegtävling, aktivitetsutmaning, motionstävling eller hälsoutmaning önskar vi dig varmt lycka till och hoppas att du får med dig hela organisationen!

Vill du prata vidare med oss? Lämna din e-post så tar vi kontakt!

    Vill du ha mer info?

    Meny