Så skapar du en hälsostrategi: De 4 byggstenarna.

I över 10 år har vi hjälpt företag i olika branscher att ta fram hälsostrategier. Det har lett fram till en en beprövad metodik för att ta fram hälsostrategi.

Här är en guide som vägleder dig genom de fyra viktigaste stegen. Metodikens 4 byggstenar är:

  1. Ramar/scope
  2. Nuläge och insikter
  3. Involvering
  4. Formulering av strategi

Hälsostrategins ramar/scope

Det här förberedande steget handlar om att definiera ramarna (scope) i projektet med att ta fram en hälsostrategi. Här definieras projektets syfte, målsättning, roller, budget, resurser och avgränsningar. I det här steget inventeras också befintliga affärsmål, material inom hälsa, processer med mera.

Nuläge och insikter

I det här steget identifieras och intervjuas stakeholders, görs undersökningar, sammanställs befintlig data och adderas trender och benchmarks. Vi analyserar insamlad fakta och summerar agerbara insikter till en presentation inför nästa steg. Nu uppdateras ledningen och stakeholders om läget eftersom det ger en möjlighet att justera vägen framåt. När vi utför uppdrag är denna tidpunkt en potentiell cut-off där respektive part har möjlighet att förändra eller avsluta uppdraget.

Involvering

Nu börjar det framåtriktade arbetet! Vi kommer överens om gemensamma utgångspunkter och definitioner. Vi skapar samsyn och tar fram riktning, mål och visioner. Vi värderar nuläget och identifierar fokusområden för att ta företaget från nuläget till målet. Roller, ansvar och resurser beslutas och en preliminär handlingsplan tas fram. Här bestäms även en struktur för när strategin ska revideras.

Formulering av hälsostrategi

Mycket av arbetet är nu gjort och nu är det är dags att paketera innehållet till en kortfattad och tydlig strategi. Här läggs tid på såväl copy som design av materialet. Kommunikationsplanen skapas och de första stegen för implementering diskuteras. Grattis! Nu har ni en färdig hälsostrategi och det är dags att få saker att hända för nu startar genomförandet och vägen till målet!

Varför hälsostrategi och vilka är de vanliga misstagen?

Om du vill veta motiven till att ta fram en hälsostrategi, läs denna artikel. Är du nyfiken på vilka de vanligaste misstagen kopplade till hälsostrategier är, klicka här.

    Vill du ha mer info?

    Meny