Jennie Nystedt, Twitch

Mindfulness på företag, intervju med Jennie Nystedt, Twitch

Mindfulness på företag är inte något nytt men först nu börjar kunskapen om mindfulnessträning och dess effekter spridas i större omfattning. Om du är nyfiken på mindfulness på företag så delar vi här en intervju med Jennie Nystedt, ansvarig för Twitch gruppträning på företag. Jennie är hälsopedagog och har en internationell master i folkhälsa, hon träffar dagligen företag i många olika branscher.

Vad är mindfulness?

Mindfulness är att vara närvarande i nuet. Enligt en studie från Harvard University så är vi frånvarande hela 47% av vår vakna tid; vi har alltså våra tankar någon annanstans än där vi faktiskt är. Med tanke på att en högre grad av närvaro gör att vi presterar bättre, blir mer effektiva och även bättre på att hantera stress är dessa siffror något vi bör jobba aktivt med, både på ett individuellt plan men även organisatoriskt. Genom forskning så vet vi idag att vi kan öva oss mentalt till att bli mer närvarande genom att träna mindfulness, precis som att vi vet att löpning ger oss bättre kondition. Att träna mindfulness på företaget för att bli mer närvarande och fokuserad kan därför ses som en investering både för företaget men också för dina medarbetare. Här kan du också titta på en video om mindfulness på företag.

Ser ni någon trend gällande mindfulness hos era företagskunder?

Vi ser att efterfrågan ökar, både på mindfulnesspass men även föreläsningar. Det här gäller alla typer av företag som vi arbetar med, men kanske främst företaget som har en kultur som kännetecknas av högpresterande människor och hög arbetsbelastning. Mindfulnesspass som är återkommande varje vecka, precis som ”vanlig” gruppträning, är något som företag lägger in i sina scheman allt oftare, vilket är helt rimligt då det är viktigt med regelbundenhet, precis som med fysisk träning. På så sätt blir insatsen mer långsiktig och ger en effekt som håller i och är mer långvarig.

Varför tror du att mindfulness på företag efterfrågas mer?

Jag tror helt enkelt att det handlar om ett generellt behov i vår tillvaro kombinerat med ökad kunskap om mindfulness och därigenom medarbetarnas efterfrågan. Att mindfulness och enklare meditationsövningar är ett sätt för att förebygga stress och ohälsa är idag relativt känt. Genom att erbjuda mindfulness, något som alla kan delta i, så öppnas också nya dörrar upp för de individer som tex inte kan, eller vill, vara fysiskt aktiva på företagsgymmet, företagets löparklasser och liknande. Jag tror att företag som kan erbjuda både fysisk och mental träning på arbetsplatsen ökar i attraktivitet ute på arbetsmarknaden, vilket också kan vara en av anledningen till den ökade efterfrågan.

Hur kommer man igång med mindfulness på företaget?

Ett sätt är att en av våra mindfulnessinstruktörer kommer till er arbetsplats och håller ett mindfulnesspass. Ni får då bekanta er med mindfulness både praktiskt och teoretiskt samt att ni får enklare verktyg som hjälper er att öva upp förmågan och på så sätt bli mer närvarande på arbetsplatsen. Ett annat alternativ är att erbjuda en föreläsning som ger en djupare förståelse av vad mindfulness är, vilka mekanismer och forsknings som finns bakom. I föreläsningen får deltagaren även med sig ett antal verktyg och övningar för att kunna fortsätta träna mindfulness på egen hand.

Vill du veta mer om mindfulness på företag?

Välkommen att skicka ett mail till Jennie.nystedt@twitch.se

 

    Vill du ha mer info?

    Meny