“Random acts of wellness” ger ingen effekt. Skapa en hälsostrategi istället.

Nio av tio företag erbjuder hälsoaktiviteter till sina medarbetare. Men bara 50% av företag har en hälsostrategi. Det är därför effekterna så ofta uteblir eller är okända.

De allra flesta företag erbjuder sina medarbetare hälsoaktiviteter. Det kan vara allt från insatser för mental hälsa och digitala hälsoutmaningar till hälsoundersökningar, chefsutbildningar och pulsmätningar.

Samtidigt har bara 50% av företagen en strategi för sitt hälsoarbete. Det gör att de inte får full utväxling av sina investerade resurser. Här delar vi med oss av hur du kan gå från ett aktivitetsdrivet till ett målstyrt, proaktivt och systematiskt hälsoarbete. Det ger verkliga effekter och det börjar med en hälsostrategi.

Vad är syftet med en hälsostrategi?

Som vi ser det är syftet med en strategi att skapa en förflyttning från ett nuläge mot något som vi önskar uppnå, t ex ett mål, riktning eller en vision. Varje företag har ett uppdrag och de flesta ett affärs- eller verksamhetsmål som kan vara att leverera en streamingtjänst för musik i världsklass, bästa försäkringslösningen eller bästa möjliga brukarnytta.

Det är företagets medarbetare som gör skillnad och påverkar i vilken utsträckning verksamheten presterar så att målet uppfylls. Prestationen påverkas av en rad olika faktorer som kommunikation, ledares agerande, måltydlighet och hälsa. Hälsa är en grundläggande förutsättning för att kunna prestera. Med rätt beteenden kan hälsan stärkas och på så sätt stärks även förutsättningarna för att kunna prestera.

Hälsostrategins syfte är alltså att skapa en positiv förflyttning av organisationens, gruppens och medarbetarens hälsa och på så sätt ge bättre förutsättningar för företaget att nå sina affärsmål.

Det här kan du vinna på att ta fram en hälsostrategi

Med en hälsostrategi kan många vinster göras i ett svep. Några av dem är:

 • Skapa förändring mot ett önskat läge. Många företag idag saknar mål och riktning i hälsoarbetet. En välformulerad hälsostrategi innehåller både mål och vägen dit.
 • Jobba medvetet och proaktivt med evidensbaserade framgångsfaktorer. Några exempel är systematik, uppföljning (mätbarhet/data), ledningsförankring och tillgänglighet. Läs mer om framgångsfaktorerna här.
 • Få koll på läget. En av de mest basala delarna av en hälsostrategi är att ta reda på nuläget. Först när det är tydligt kan ni fatta beslut om utveckling.
 • Få större utväxling av den tid och de pengar som satsas på hälsa. Det görs genom att:
  • Välja de aktiviteter som gör att företaget når sina hälsorelaterade mål.
  • Välja bort de aktiviteter som inte tar företaget närmare sina hälsorelaterade mål. Vår erfarenhet säger att det är minst lika viktigt att ha en not-to-do-lista (myntat av Jim Collins) som att ha en to-do-lista. Det sparar tid genom att onödiga sidospår som inte leder mot målet kan undvikas.
 • Förenkla kommunikation av hälsoprogrammet genom tydlig paketering. Enligt en undersökning från Gallup är känner bara 60% av medarbetare till att deras företag har ett hälsoprogram. Här finns alltså utvecklingspotential.
 • Positionera företaget! ”Alla” företag jobbar med hälsa. Få kan svara på varför. Att erbjuda friskvårdsbidrag eller hälsoundersökningar sticker inte ut och skapar inte position. Att presentera en tydlig plan ger däremot slagkraft i kommunikationen både internt och externt.

  Vill du ha mer info?

  Meny