5 vanliga misstag med företagsgym

Många företag skapar träningsrum eller företagsgym. Tyvärr står många av dem tomma eller används bara av de redan frälsta. Så här undviker du misstagen och lyckas med företagsgymmet.

Många företag har byggt eller planerar att bygga allt från träningsrum till fullskaliga företagsgym. Syftet är att underlätta träning för de anställda, få mer välmående och produktiva medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare.

Tyvärr står många hälsocenter tomma större delen av dagarna och när de används så är det bara de redan frälsta som är där. Inte sällan är utbudet av tjänster, lokal och utrustning dåligt matchade mot målgruppens behov. Effekten uteblir och företagsgymmet blir en underutnyttjad resurs eller rent av en tickande kostnad.

I över 20 år har vi på Twitch Health hjälpt större företag som Länsförsäkringar och If Skadeförsäkringar men också mindre bolag att utrusta, driva och utveckla hälsocenter på arbetsplatsen. Här är de vanligaste misstagen du ska undvika om du vill bygga och driva ett framgångsrikt företagsgym:

Isolerat fokus på företagsgymmet

Många missar att koppla ihop företagsgymmet med hälso- och arbetsmiljöarbetet som helhet. Man lyfter alltså inte kopplingen till det som skapar förutsättningar för den prestation som krävs för att företaget ska nå sina verksamhetsmål.

När man bara fokuserar på vilket utbud man ska ha i gymmet sker den interna marknadsföringen ofta också bara ”nere i gymmet”. Möjligen stöttat med en notis, fem klick bort, på intranätet. På så vis når man såklart bara de som redan är frälsta.

På det här sättet går man miste om den potential som arenan på arbetsplatsen erbjuder: att hjälpa ledare att agera som förebilder, att skapa en uppmuntrande kultur och att låta hälsoarbetet bli en del av den externa kommunikationen.

Ett annat vanligt dilemma är att företaget saknar mål för sitt hälsoarbete som helhet vilket vi behandlar i denna artikel. Då blir hälsoarbetet ofta aktivitetsdrivet istället för systematiskt. När vi pratar företagsgym ser det ofta ut så att hälsotjänster som hälsoundersökningar och ergonomigenomgångar inte slussar medarbetare med behov till hälsocentret på rätt sätt.

Kan själv!

Det är roligt att arbeta med hälsofrågor. Just därför är det ofta gott om medarbetare som efter bästa förmåga kan tänka sig att hantera företagsgymmet. Ofta ställs frågan till någon som själv tränar mycket och som glatt anmäler sitt intresse. All respekt för detta engagemang som kan och bör användas på rätt sätt.

Men låt oss vara ärliga och inse att människor och företag som varje dag strävar efter att bli så bra som möjligt på att utveckla spel, driva bankverksamhet, ta fram försäkringslösningar eller bygga hus blir bra på just detta. Företag som är specialiserade på att driva företagsgym blir på samma sätt bra på det.

Att utrusta, driva och utveckla ett hälsoprogram eller företagsgym på bästa sätt kräver för det första rätt person och drivkraft, för det andra gedigen grundkompetens (med fokus på hälsoutveckling) och för det tredje specialisering på just detta område. Kunskapsprofilen är bred; från vetenskapligt baserad kunskap om hälsoprogram på arbetsplatsen till beteendevetenskap, träningslära, omvärldsbevakning, trender och inte minst förståelse för den aktuella målgruppens behov.

Att driva ett företagsgym betyder inte bara att ställa in några maskiner på golvet och avtala att någon instruktör “kommer och tränar personalen”. Omvärlden förändras och det uppstår nya möjligheter. För att ett företagsgym ska ligga i framkant och vara attraktivt krävs kontinuerlig utveckling. Det behövs ständig omvärldsbevakning och kunskap samt tid och kraft till praktisk handling.

Om man låter eldsjälen på företaget eller idrottsföreningen själva ta hand om verksamheten finns ofta viljan att utveckla men sällan tillräckligt med tid. Det skapar en situation som varken är optimal eller långsiktigt hållbar.

För låg ambitionsnivå

Det duger åt oss…

”Vi har ett gym i källaren, apparaterna där är gamla men de duger gott. Dessutom är det inte så många som går dit så det finns ingen anledning att renovera.”

“Vi satte upp en lapp i hissen och det var ändå ingen som kom…”

Låg ambitionsnivå gäller inte bara lokalen, utrustningen och kommunikationen utan även låga krav på hälsopartnern eller leverantören. Här kan du läsa om de vanligaste tecknen på att ditt företag har valt fel företagshälsovård med resultat som långsam utveckling och fler fakturor än effekter.

Hälsobranschen utvecklas snabbt, precis som alla andra branscher. Däremot släpar utvecklingen på företagsgymmen. Detta visar sig genom brister avseende digitala tjänster, daterat utbud av fysiska tjänster, föråldrade kommunikationskanaler, träningsutrustning från tidigt 2000-tal och lokaler som andas skolgymnastik från samma era.

När företagsgymmet håller en lägre ambitionsnivå och utvecklingstakt än lokalerna och verksamheten i övrigt ger det också tydliga signaler som gör att medarbetare inte vill vara där.

Fel design för målgruppen – exkluderande perspektiv

Ett annat grundfel är att man inte har lärt känna sin målgrupp. Här är några exempel på vanliga attityder som leder in på fel vägval.

“Gruppträning är bra och socialt.” Visst är gruppträning bra, men långt ifrån alla vill träna i grupp.

“Ska det verkligen behövas uppkoppling i gymmet?” undrar några. Ja, det behövs. För en viss målgrupp motiveras digitalt.

”Vi använder så många appar och system i vardagen så vi vill att träningen ska vara analog. Därför vill vi inte göra bokning av gruppträning, träningsvägledning och hälsocoaching digitalt.” eller ”Våra medarbetare är inte så tekniska så vi behöver inte digitala hälsotjänster”.

Dessa citat från verkliga människor på verkliga företag ger uttryck för både okunskap en rejäl underskattning av de egna kollegorna. De allra flesta i vårt avlånga land bokar resor, köper mat, biobiljetter osv digitalt och det fungerar utmärkt att hantera hälsorelaterade tjänster på samma vis.

“Vi behöver väl inte någon PT eller instruktör?” Skälen till att individer inte motionerar är flera. De vanligaste är: Tidsbrist, rädsla att känna sig dum och att skada sig. Genom att erbjuda instruktör med rätt kompetens och people skills kan trygghet skapas och träningen göras tidseffektiv.

Missuppfattningen att  hälsa = träning

Det är också vanligt att utbudet i företagsgymmet är för smalt. Hälsa innebär fysiska, mentala och sociala komponenter. Utbudet kretsar av naturliga skäl mest kring de fysiska komponenterna men det är viktigt att ge utrymme för breddning mot såväl mental som social hälsa. Det kan man göra genom att erbjuda mindfulness, olika former av behandling, hälsovägledning, kostrådgivning etc som inte bara fokuserar styrke- eller uthållighetsträning.

Givetvis är fysisk aktivitet en dunderkur för både kropp och hjärna men vi behöver inse att vår målgrupp kräver ett bredare utbud än så. Att i attityd och benämning gå från företagsgym till hälsocenter hjälper till att driva mot ett mer holistiskt perspektiv.

Lösningen – framgångsrikt företagsgym

Hur man utrustar, driver och utvecklar ett framgångsrikt företagsgym handlar i korthet om att:

  • använda kraften i arbetsplatsen som en social arena
  • förstå medarbetarnas nuläge och behov
  • arbeta med rätt interna och externa partnerskap där de senare är experter på sina specifika områden
  • låta företagsgymmet gå i linje med företagets värderingar och syn på kvalitet
  • kommunicera rätt
  • sist men inte minst – se möjligheterna och vara kreativ!

I nästa artikel kommer vi att berättar både om varför du ska satsa på ett företagsgym och hur du gör för att nå framgång.

Vill du inte vänta till dess så droppa din mail så kan vi prata om hur du utrustar, driver och utvecklar ett framgångsrikt företagsgym.

    Vill du ha mer info?

    Meny