Guide: Så tar du hälsoarbetet till nästa nivå!

Välkommen till vår guide som hjälper dig ta företagets hälsoarbete till nästa nivå. Är detta en guide för dig? Svarar du ja på minst 2 av 3 nedan så tror vi guiden passar dig.

  1. Har du en känsla av eller vet du att era hälsoaktiviteter endast når de redan frälsta?
  2. Erbjuder ditt företag redan en rad förmåner och aktiviteter som friskvårdsbidrag, inspirationsföreläsningar, hälsoundersökningar, företagsmassage med mera?
  3. Har ert hälsoarbete sett ungefär likadant ut de senaste åren och känner du att tidsbrist står mellan dig och ett mer innovationsdrivet hälsoarbete?

Vi har samlat erfarenheter och lärdomar från forskning och över 20 års praktiskt arbete med kunder som Karolinska Institutet, Spotify och Länsförsäkringar. Vi har funnit att företaget först behöver sätta grunden för hälsoarbetet och därefter är det 3 + 1 framgångsfaktorer som behöver vara på plats för att lyckas.

Grunden, ledningsförankring och kommunikation

Grunden i hälsoarbetet är att ha en tydlig riktning eller övergripande målsättning. Denna riktning behöver ledningen och ledarna i organisationen stå bakom och visa vägen för. Hälsoarbetet bör gå i linje med företagets värderingar och det är viktigt att slå fast hur hälsoinsatserna hänger ihop med företagets affär.

När ledningsförankringen sitter är det läge för en kreativ, inkluderande och kvalitativ kommunikation. Förankring behöver ske på alla nivåer. Kommunikationen bör vara målgruppsanpassad och inkluderande så att alla intressenter förstår varför företaget satsar på hälsa, vad individen kan vinna på att vara med och hur individen gör för att delta.

Wellness is not only a mission, it’s a message!” (HBR)

Tips: Fråga företagsledningen varför de tycker att det är viktigt att arbeta med hälsa och vilka utfall de vill se som resultat av era investeringar inom hälsa. Om ni vill undvika de vanligaste fallgroparna vid mätning av hälsa, läs den här artikeln. När grunden är på plats är det tre plus en sak som behöver vara på plats för att lyckas.

1. Använd positivt socialt tryck

Arbetsplatsen är en social arena. Genom att samlas kring en fråga som angår oss alla, i det här fallet hälsa, kan två saker uppnås. För det första ökar gemenskapen i sig hälsan. Vi vet att socialt stöd buffrar för t ex perioder av hög arbetsbelastning. För det andra är det lättare att komma ihåg och hålla i beteenden om jag befinner mig i en stöttande grupp. Genom att skapa digitala och fysiska mötesplatser kan detta uppmuntras.

2. Gör det enkelt

En av de vanligaste förklaringarna (eller ursäkterna) till varför människor inte tar bättre hand om sin hälsa är bristen på tid. Därför är tillgänglighet och enkelhet viktigt.

Att använda befintliga processer, samtal och strukturer för att stärka hälsa är därför inte bara mer effektivt utan också tidsbesparande. Konkret kan detta vara att se hälsa som en naturlig del av utvecklings-/prestationssamtal eller inkludera hälsa i medarbetarundersökningen.

Vidare är det många som sätter höga mål för sina hälsoförändringar. Om målen bryts ned i mindre och enkla beteenden så ökar sannolikheten att lyckas. Det kan vara så enkla beteenden som att ringa en vän, ge uppmuntran, ta en kort lunchpromenad i solen för att förbättra sömn etc.

3. Lustfyllt

De allra flesta människor vill må bra men alla har olika förutsättningar och väg till hälsa. Det är därför viktigt att man kan delta på sin egen nivå inom det område som man själv väljer. Det är grunden för att det ska bli lustfyllt för individen. Ingen enskild aktivitet tilltalar alla människor.

Hos en av våra kunder var det en kille som i januari hade transplanterat sitt hjärta. Vi startade ett hälsoprogram i augusti. Han hade i början ingen ork men kunde vara med på sin egen nivå. Ett år senare så kunde han cykla 5 mil med sina kollegor.

Tips: Gör en enkel inventering av era hälso- och friskvårdsaktiviteter för att se hur ni adresserar olika behov. Tänk på alla dimensioner, proaktiva och reaktiva aktiviteter, mental, fysisk och social hälsa, både digitalt och fysiskt etc. Längst ned i denna artikel kan du ladda ned en enkel tabell som stöd. Den ger också utrymme att se var ni lägger mest pengar i ert hälsoarbete.

+Uthålligt

Hälsa är ett föränderligt tillstånd och vi behöver därför som individer, grupper, företag och i samhället arbeta med detta uthålligt. I företag ger det uthålliga och systematiska arbetet med hälsa möjlighet att skapa en hälsofrämjande kultur där rätt beteenden supporteras. Vissa studier visar också att hälsa är att se som en relativt långsiktig investering. Viktigt är dock att inte förväxla långsiktigt med statiskt. Hälsoarbetet behöver utvärderas och utvecklas kontinuerligt för att det ska fungera.

Tips: Bygg in innovation i ert arbetssätt även inom hälsa. Det kan ni göra genom att titta på data/statistik, analysera och dra slutsatser, använd insikter till att ta fram aktiviteter som syftar till att förbättra, genomför aktiviteter och titta på data igen.

Tack för att du läst denna guide, hoppas du finner den användbar och att vi tillsammans kan sätta energin i rörelse! Om du vill veta mer eller prata vidare med oss, lämna din e-post så kontaktar vi dig.

    Vill du ha mer info?

    Meny