Träning på jobbet – så lyckas du!

Att rörelse minskar risken för en lång rad sjukdomar, ångest, depression, förbättrar sömn, nybildning av hjärnceller, minskar stresspåslag med mera är känt för många. Trots medvetenheten har andelen med låg kondition i Sverige nästan dubblerats de senaste decennierna. En annan nyligen publicerad studie visar samma negativa trend i en rad andra länder.

Gym, landsting, företagshälsovård, ja hela marknaden för hälsa har helt tydligt ännu inte lyckats knäcka koden till hur man gör för att skapa regelbunden rörelse.

Träning på arbetsplatsen kan vara en del av lösningen. Men hur gör man för att lyckas aktivera en stor andel av personalen? Finns många bra exempel på hur arena arbetsplats har använts för att öka fysisk aktivitet, Atea ökade t ex regelbunden motion med 30% och Länsförsäkringar har en deltagandegrad på över 80% i sitt hälsoprogram. Twitch delar här många års samlade erfarenheter av träning på jobbet. 

Välj biologiskt behov framför fitnesstrend

Börja med att fundera på varför du vill erbjuda träning/fysisk aktivitet på arbetsplatsen och hur budskapet ska positioneras. Fysisk aktivitet är ett biologiskt behov som alla människor har. Vi kan tyvärr konstatera att tillvaron (miljö och beteenden) gjort att vi blir allt mer stillasittande. Detta är helt tydligt inget som den rådande fitnesstrenden rår på. Välj det biologiska perspektivet som är inkluderande och till för alla.

Kommunikation & ledarskap

Förankra hos ledning, chefer och medarbetare. Kommunicera kreativt och se till att bryta igenom bruset. “Vi har ju lagt ut en blänkare på intranätet” duger tyvärr inte. Att chefen uppmuntrar deltagande och själv deltar, att dela aktiviteter peer to peer via smart bokningsapp, sända budskap på chefsforum och regelbundna möten, att kommunicera regelbundet via fysiska och digitala nätverk, jobba med nudges i lokalerna, ställa bolagets corporate health coach på en crosstrainer i företagets entre ger bättre genomslag.

I grunden är det avgörande att ledare uppmuntrar och själva deltar på sin nivå i de aktiviteter som erbjuds på företaget. På så vis kan en kultur och ett socialt stöd som främjar fysisk aktivitet skapas. Det sociala stödet kan även nyttjas i hälsoprogram där medarbetarna både digitalt och i ”snacket” på arbetsplatsen stöttas i att förändra beteenden som de själva är motiverade till. 

Målgruppsanpassat och lättillgängligt utbud

One size doesn’t fit all är en bra grundregel för aktivitetsutbudet. Vissa vill träna i grupp med instruktör, andra vill träna individuellt medan den tredje vill gå en promenad eller träna hemma och motiveras digitalt. Utbudet behöver vara brett för att tilltala medarbetarnas olika behov, intressen och nivå som spänner från soffpotatis till ironman.

Aktiviteterna ska vara lättillgängliga och deltagande ska kunna ske med så lite spill av tid som möjligt. Tillgängligheten bör förstås även vara digital. Bokning ska göras enkelt med ett par knapptryck och digitala träningsprogram ska smidigt kunna laddas ned till sin smartphone. Givetvis ska schemalagda träningsaktiviteter anpassas till verksamheten. 

Alla aktiviteter ska vara professionellt levererade i en inspirerande miljö. Har företagsgymet utrustning och miljö från -90 talet medan övrig kontorsmiljö är i framkant så sänder detta tydliga signaler på hur viktig personalens hälsa är. Därtill vill väldigt få träna eller ens vistas i en miljö som känns oinspirerande och rörig.

Att välja rätt erbjudande tar hänsyn till allt ovan men också rådande trender. Se därför till att bevaka vad som händer i omvärlden och vilka nya träningsformer som kan passa just ditt företag.

Mät, lär och utveckla

Om alla medarbetare hittar sin väg till rörelse kommer effekterna att bli betydande för såväl individ som företag. Ett relevant mått att mäta är därför unika deltagare i företagets aktivitetsutbud. Dvs om medarbetaren deltar i högintensiv intervallträning eller kontorsrörlighet utan ombyte spelar ingen roll. Om andelen unika deltagare ökar så är det en positiv signal. Mät, lär av utfallet och utveckla för att få effekt av nedlagda resurser. Läs mer om hur du gör för att mäta hälsa

Vill du veta mer om träning på din arbetsplats? Lämna din e-post för kontakt!

    Vill du ha mer info?

    Meny