2018, ett år av intensiv utveckling där Twitch slår omsättningsrekord

Böckerna för 2018 är nu stängda. Vi kan med glädje meddela att vi under 2018 slog omsättningsrekord (17% ökning). Med ett positivt resultat. Detta trots att 2018 var ett år med extra stort fokus på utveckling. Under året uppgick utvecklingssatsningarna till 12 % (1,8 mkr) av omsättningen. Till detta kommer över 2 000 interna utvecklingstimmar. Samtliga satsningar finansierades inom ramen för den löpande verksamheten. Vi är glada för tillväxten eftersom vi i större utsträckning ser att vi skapar energi och välbefinnande för individ, företag och samhälle.

Twitch uppdrag och kunder

Vi vill särskilt nämna följande uppdrag och kunder:

Twitch utveckling under 2018

Utvecklingen 2018 har huvudsakligen skett inom följande tre områden:

  • Twitch digitala ekosystem för hälsa och IT-infrastruktur. För att underlätta för våra kunder, möjliggöra snabbare utveckling och flexibilitet lanserade vi under våren 2018 vårt digitala ekosystem för hälsa. Detta utgörs av en kundspecifik tjänst där medarbetaren enkelt når alla digitala tjänster som kundföretaget erbjuder sina medarbetare. Ekosystemet möjliggör även att vi kan koppla in tredjepartsprodukter som vi och våra kunder finner marknadsledande inom ett specifikt område. Under året har vi kunnat färdigställa livcykelhantering av all IT-infrastruktur inom bolaget. Betydande resurser har lagts på anpassningar av system, processer och arbetssätt kopplat till GDPR-området.
  • Ny varumärkesplattform, sälj och marknadsstrategi. Vår ambition var inte att hitta på något nytt, utan att lyfta fram det vi är specialister på. Vi har upprepat bevisat att vi kan skapa verklig effekt hos våra kunder och valde att samla vår erfarenhet i tre koncept; Twitch At Work, Twitch Digital och Twitch Performance. Dessa koncept tydliggör vår position på marknaden och möjliggör att nå ut enklare i vår kommunikation. Vi har under året även tagit fram en ny strategi för sälj/marknad. Vårt säljarbete har som följd av denna fokuserats mot en tydligt definierad målgrupp.
  • Team Twitch. Twitch är en ”people business” och vårt fokus på personalen fortsätter. Under året har vårt interna utvecklingsprogram Twitch Academy bjudit på temat Making Change. Detta syftade till såväl individuell utveckling som involvering i vår nya varumärkesplattform. Vi har fortsatt satsat på ledarutveckling och lärande i vardagen. Under året har vi även utökat vår säljstyrka.

Efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsårets slut har vi tecknat avtal med en av Sveriges största banker avseende ett globalt hälsouppdrag. Vi har även tecknat avtal med tre försäkringsbolag där kunderna valt oss som proaktiv partner framför traditionell företagshälsovård. Vidare har ett av Sveriges största transportföretag har valt Twitch Digital för att öka hälsa på företaget. Vårt erbjudande inom psykisk hälsa har också stärkts när vi nu lanserat Twitch Mental Energy Challenge. Vårt koncept Twitch At Work möter stor efterfrågan och vi hälsar under hösten nya kunder välkomna inom detta område.

Vi ser nu fram emot fortsättningen på 2019 där vi har våra hittills bästa förutsättningar att sätta energin i rörelse – för välbefinnande hos individ, företag och samhälle!

Information om verksamheten

Twitch Health Capital AB (556599-8001) har i snart 20 år skapat energi och välbefinnande för individ, företag och samhälle. I samarbete med hundratals kunder som Spotify, Karolinska Institutet och Länsförsäkringar vet vi att medarbetarnas energi är en av företagets allra viktigaste tillgångar. Den är en kritisk faktor som skyddar företaget mot hot och stärker organisationens konkurrenskraft.

Vi använder våra samlade lärdomar om framgångsrikt hälsoarbete från forskning och kundcases för att hjälpa företag att skapa ett proaktivt hälsoarbete. Med vår helhetssyn på hälsa; mental, fysisk och social hjälper vi företag att nå varaktiga resultat. Genom engagerande hälsoprogram som utförs fysiskt på plats hos företaget eller genom digitala verktyg når vi fram och påverkar alla i organisationen, även de som behöver det mest.

Vi erbjuder vår samlade erfarenhet i tre beprövade koncept; Twitch At Work, Twitch Digital och Twitch Performance. Våra koncept ger effekt för både företag och medarbetare. Vi ökar produktivitet, stärker arbetsgivarvarumärket, ökar välbefinnande och möjliggör hälsosamma val i vardagen. Twitch sätter energin i rörelse!

    Vill du ha mer info?

    Meny